Krible Krable i skoven

Skoven er ikke bare træer. I skoven lever der en lang række smådyr og insekter – både oppe i træerne, i græsset og nede i skovbunden.
Udeskolebørn i krible-krable-land. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Se arbejdsark og faktaark. 

Udstyr, Faktaark og Arbejdsark kan også lånes på Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400 Ebeltoft 

Opgaven

Skoven er ikke bare træer. I skoven lever der en lang række smådyr og insekter – både oppe i træerne, i græsset og nede i skovbunden. Pak grejet og se skovens forunderlige dyreliv i øjnene. 

Rigtig god tur – i skovens dybe stille ro!

Sådan gør du

Dyr i skovbund og rådne træstammer
Fugtige steder under bark og grene er gode steder at kigge, når I skal finde småkravl. Vær klar til at se godt efter, når et stykke gammelt bark eller en rådden gren fra skovbunden løftes – smådyrene vil hurtigt søge mod nye skjulesteder.

Dyr i træerne
Tjek friske blade. Huller eller gange inde i bladene kaldes miner. De er tegn på, at nogen har fået et måltid – er de der mon stadig?

Når I har fundet et dyr så put det op i dåseluppen f.eks. med insektsugeren og studer det nærmere. Er det et insekt eller hvad er det? Prøv bentællernøglen på faktaarket.

Tag også gerne dyret med tilbage til ”På Sporet” og kik nærmere på det i stereoluppen.

Husk bare at lukke det ud igen.