På Sporet af Nationalparken - Koldblodige kræ

Krybdyrene elsker Mols Bjerge med de varme sandede bakker. Mange lægger ikke mærke til hugorme eller firben under besøget i Mols Bjerge, men prøv at gå ud og find de forskellige krybdyr, som lever i nationalparken.
Du kan være heldig at se de koldblodige kræ i nationalparken. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Studér faktaarket.

Opgaven

Prøv at kigge efter de koldblodige kræ.

Man fanger ikke krybdyr – så er det sagt. Hugormen er giftig, og det skal man have respekt for. Snog, stålorm og firben kan tabe halen som forsvar mod naturlige fjender, et trick de skal have lov til at gemme til det virkelig gælder.

Skulle man være så heldig at finde en død stålorm eller en hugorm – de fleste af dem man ser, er dyr der er kørt ihjel på grusvejene – så kan man godt tage den op og studere den nærmere.

Sådan gør du

  • Tag faktaarket og arbejdsarket med på turen og se, hvor mange arter I kan finde.
  • Har I kamera med så tag endelig et foto og send det gerne til – så kan det være at det kommer på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kan suppleres med opgaver
Andre På Sporet-opgaver - se forslag nederst på siden. 

Natur og teknologi:
Færdigheds og vidensmål

(efter 2.klasse)

  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur

(Efter 4.klasse)

  • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger  
  • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger  
  • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser
  • Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe 

(Efter 6.klasse)

  • Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
  • Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr