Selsø Slot - et grønt klasseværelse

Besøg Selsø Slot. Uanset om slottet har åbent, kan I bruge parken og det gamle billethus foran slottet som grønt klasseværelse.
Sofie foran Selsø Slot. Foto: Nynne Sørgaard.

Besøg Selsø Slot

Grønt klasseværelse
I det gamle billethus udenfor Selsø Slot har slottet og Nationalpark Skjoldungernes Land etableret et grønt klasseværelse. På en grøn plæne under høje lindetræer finder I en bålplads med siddepladser. Her er også et overdækket halvtag med borde og bænke og en plancheudstilling om den gamle herregård. Og et offentligt toilet. Alle klasser er velkomne til at benytte området. Men husk at booke det, så I ikke er for mange klasser på en gang. Se mere om booking i højre side.

Leg og lær
Nationalpark SKjoldungernes Land har udviklet et Leg og lær-hæfte for daginstitutionsbørn, som giver ideer til 11 sjove og undersøgende aktiviteter foran Selsø Slot. Du finder hæftet her. I det gamle billethus opbevares grej til brug for daginstitutioner, som vil arbejde med Leg og Lær-hæftet. Når du booker området, får du en kode til grejskuret.

Stier

Sansesti
I krattet omkring parken har Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Selsø Slot etableret en sansesti, hvor alle børn kan gå på opdagelse.

Sti til fjorden
Fra det grønne klasseværelse kan I vandre ad en vandresti ned til Roskilde Fjord. Der er så smukt - og I kan undersøge fugle, strandenge, fjordnatur, kulturhistorie og en masse andet på stedet og vejen.

Om Herregårdsmuseet Selsø Slot

Besøg på slottet
Selve slottet og herregårdsmuseet kan I besøge i sommerhalvåret. Der er entre og I vil kunne blive vist rundt. Det er en fantastisk oplevelse - og du kan læse mere om Selsø Slot nedenfor og her på herregårdsmuseets hjemmeside.

Kort om slottets historie
Selsø Slot er en eventyrlig barokherregård fra 1576. Den blev bygget af adelsmanden Jakob Ulfeldt - en af rigets mægtigste mænd, der var medlem af Rigsrådet. Selsø lå oprindelig på en holm i en sø med å-forbindelse til Roskilde Fjord, og her lå før den nuværende bygning et mindre middelalderligt borganlæg fra ca. 1200-tallet. På gårdspladsen ses stadig den store stenbrønd derfra.

Da den sidste adelige beboer døde i 1829, solgte man alt inventaret, drejede nøglen om – og lod slottet stå gemt og glemt i 144 år, hvor det blev brugt som kornmagasin, hundekennel, tørring af vasketøj og meget andet. Det reddede mirakuløst nok slottet, der i dag er restaureret og kan besøges som herregårdsmuseum. Besøg museet i åbningstiden, deltag i arrangementer eller bestil en omvisning.