Visitkort

Mange nationalparker og grønne organisationer har udeskole-tilbud til skoler. Her kan du finde deres visitkort med tilbud og materialer.

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Center for Makroøkologi, Evolution og KlimaCenter for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) er et forskningscenter på Globe Institute, Københavns Universitet, som bl.a. forsker i biodiversitet og klima. Forskning som hjælper vores samfund med at blive klogere på to af tidens største udfordringer: biodiversitets- og klimakrisen. CMEC ledes af professor Carsten Rahbek.På CMEC bidrager vi til uddannelsen af elever og lærere i både grundskolen og gymnasiet. Vi udvikler undervisningsmaterialer og efteruddannelse baseret på den nyeste forskningsviden. Vi udvikler vores materialer i samarbejde mellem lærere og naturvidenskabelige forskere.Læs mere om CMEC’s forskellige undervisningstilbud nedenfor.Et grønnere klima’Et grønnere klima’ tilbyder forskningsbaserede, fællesfaglige forløb til naturfagene i 7.-9. klasse i grundskolen om naturbaserede klimaløsninger. Vi tilbyder på nuværende tidspunkt følgende:Skoven som naturbaseret løsning: https://gronnereklima.dk/skov/ Ålegræs som naturbaseret løsning: https://gronnereklima.dk/alegraes/Begge forløb rummer fagtekst, modeller, aktiviteter og ressourcer, der kan bruges fleksibelt. Forløbene knytter elevernes egne hands-on undersøgelser af den lokale natur til de globale klimaforandringer, og de bygger på velkendt kernestof som drivhuseffekt, fotosyntese og kulstofkredsløb.’Et grønnere klima’ er et samarbejde mellem CMEC og Biologisk Institut på Syddansk Universitet med støtte fra Villum Fonden. Desuden er de tre faglige foreninger for naturfag, Geografforbundet, Biologiforbundet og Danmarks Naturfagslærerforening, samt Astra, samarbejdspartnere på projektet.Biodiversitet i gymnasiet’Biodiversitet i gymnasiet’ tilbyder undervisningsmaterialer og forløb om biodiversitet, udviklet i samarbejde med gymnasielærere fra Foreningen af Danske Biologer (FaDB) og biodiversitetsforskere fra CMEC.Vi tilbyder på nuværende tidspunkt følgende:Introduktion til biodiversitet: Fagtekster, arbejdsspørgsmål og figurer til biologi C samt B+A. I materialerne introduceres det biologiske fagbegreb biodiversitet samt videnskabelige metoder til at måle og forstå biodiversitet. Materialerne er tænkt som fagligt fundament for videre arbejde med biodiversitet, fx feltarbejde, databehandling eller miljøbeskyttelse. Du kan finde materialerne online her: https://biodiversitetigymnasiet.dk/introduktion-til-biodiversitet/Biodiversitet i danske skove: Fagtekst, figurer, øvelser og andre ressourcer til biologi A, B og C. I materialerne bruges de danske skove som eksempel på de “grundlove”, som bestemmer biodiversiteten. Fokus er på plads til og kvalitet af naturen. De faglige pointer understøttes af øvelser med ægte forskningsdata, hvortil feltarbejde i skoven vil være et godt supplement. Du kan finde hele forløbet online her: https://biodiversitetigymnasiet.dk/biodiversitet-i-danske-skove/’Biodiversitet i gymnasiet’ er et samarbejde mellem CMEC og FaDB med støtte fra Novo Nordisk Fonden.KontaktCenter for Makroøkologi, Evolution og KlimaAdresse: Universitetsparken 15, bygning 3, 2. sal, 2100 København ØE-mail: kevad@sund.ku.dk (Programleder Karsten Elmose Vad)Telefon: 23 82 79 36 (Programleder Karsten Elmose Vad)Hjemmeside: https://gronnereklima.dk/ og https://biodiversitetigymnasiet.dk/
Friluftsrådet
Friluftsrådet er paraplyorganisation for mere end 80 medlemsorganisationer, og vi forbedrer mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner.Friluftslivet er en unik arena for børn og unge. Det er et godt udgangspunkt for børn og unges personlige udvikling, for at imødekomme børns og unges nysgerrighed og videbegærlighed, og som ramme for fordybelse og fællesskaber. I Friluftsrådet arbejder vi for, at børn og unge får et styrket forhold til naturen. Det kræver et aktivt tilvalg, og det er en fælles opgave på tværs af dagtilbud, skoler, fritidstilbud, foreningstilbud samt familiernes, børnenes og de unges friluftsliv på egen hånd.Vi mener, at udeliv er godt børneliv. Børn og unge har ret til et aktivt liv i og med naturen. De skal opleve værdien ved friluftsaktiviteter, føle glæden og tilknytningen til naturen samt udvikle en bæredygtig adfærd. Det giver værdi for det enkelte barn eller unge i form af psykisk, fysisk og social trivsel. Og det giver værdi for os alle sammen, når børn og unge bidrager til – og giver os et venligt puf – i retning af en mere bæredygtig verden.Med Friluftsrådets to programmer, Grønne Spirer for de 0-6-årige og Grøn Skole for børn og unge i grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler, skaber vi inspiration til at komme ud, viden om vores natur og handlekraft til den grønne omstilling ved hjælp af materialer, aktiviteter og undervisningsforløb.
Træ.dk
Træ.dk er en fælles informationsportal for træbranchen i Danmark, skabt og drevet af mennesker, der elsker træ og ønsker en bæredygtig fremtid med mere brug af træ til byggeri, produkter og energi.Viden og inspirationPå Træ.dk kan du blandet andet finde:Træ.dk’s leksikon - Gå på opdagelse i Træ.dk’s træleksikon, hvor vi har samlet en stor mængde vidensartikler om træ.CO2-lagerberegner - Hvor meget CO2 har du på lager? Prøv Træ.dk’s CO2-lagerberegner og find ud af, hvor meget CO2 dine træprodukter gemmer på – og dermed holder ude af atmosfæren.Podcast - Lyt til Træ.dk's podcast "En verden af træ" og mød mennesker, som har noget vigtigt at sige om træ og træprodukter, om skov og natur, om grøn omstilling og bæredygtighed og at skabe en bedre verden i det hele taget.Temaer – Find spændende temaer om træ. Fra træ til tekstil til fantastiske træbyggerier. Tegnefilm - Tegnefilm har en fantastisk evne til at forklare komplicerede sammenhænge på kort tid og med et glimt i øjet. Træ.dk har lavet tre tegnefilm der fortæller om fordelene ved at bruge træ.Nyhedsbrev - Tilmeld dig Træ.dk’s nyhedsbrev og få alle vores historier med inspiration og viden om træ.Formål og visionerTræ.dks formål er at formidle veldokumenteret viden om træ og træprodukter i enhver anvendelse og at stille denne viden frit til rådighed for at fremme brugen af træ til samfundets grønne omstilling. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ.dk at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.Visionen er at gennemføre et langvarigt informationsarbejde for at opnå langvarige effekter på danskernes viden om træ. Herunder skal www.træ.dk være den alment kendte og brugte portal for træ på den danske del af Internettet.Træ.dk var med til at skabe Skoven i Skolen tilbage i 1999 og er repræsenteret i styregruppen.

Eksempler på materiale fra organisationerne

Her kan du finde undervisningsmaterialer fra nationalparker og organisationer.

Viser  ud af