Artstabel

Kig med i denne tabel, der viser antallet af kendte arter af levende væsner i verden.
Stor hornugle - en af de sjældne fugle i Danmark. Foto: NaturGrafik.

Tabel over antallet af kendte arter i verden

Her kan du se hvor mange arter, der er i verden - og hvordan de er fordelt på grupper.
 

  Gruppens danske navn Gruppens internationale navn Antal kendte arter i verden Antal kendte arter i Danmark
 Planter Dækfrøede Mgnoliophyta 250.000 1370
  Nøgenfrøede Coniferophyta 600 29
  Bregner Pteridophyta 9000 30
  Padderokker Sphenophyta 25 7
  Ulvefødder Lycophyta 950 11
 Mosser Mosser Bryophyta    
  - Bladmosser Bryopsida 13.000 390
  - Sortmosser Andreaeopsida 60 2
  - Tørvemosser Spagnopsida 200 40
  - Hornmosser  Anthoceropsida 300 2
   - Levermosser Hepaticopsida 7000 150
 Alger Kransnålealger  Charophyceae 400 25
  Grønalger* Clorophyceae 1040 82
  Gulgrønalger* Xanthophyceae Ukendt 13
  Brunalger* Fucophyceae 1500 129
  Rødalger* Bangiophyceae 4000 158
  Blågrønalger* Cyanophyceae Ukendt 109
Svampe Sæksporesvampe Ascomycota    
  - Laver   18.000 900
 

- Øvrige
sæksporesvampe

  15.000 2500
   Stilksporesvampe Basidiomycota 30.000 2300
Dyr Pattedyr Mammalia 4200 49
   Fugle**  Aves  9200 185
  Krybdyr Reptilia 5600 7
  Padder Amphibia 4100 14
  Fisk Pisces 21.900 166
  Sækdyr Tunicata 2020 50
  Pilorme Chaetognatha 70 5
  Pighuder Echinodermata 5500 100
  Blæksprutter Cephalopoda 600 12
  Muslinger Bivalvia 800 87
  Søtænder Scaphopoda 350 2
  Snegle Gastropoda 38.000 230
  Skallus Polyplacophora 1000 7
  Krebsdyr  Crustacea 40.000 1370
  Entognater Entognatha 13.500 200
  Insekter Insecta 950.000 18.000
  Spindlere Aracnida 75.000 500
  Orme Vermes ukendt 2350
  Polypdyr Cnidaria 9000 100
         
   I alt   ca. 1.600.000 30.000

 Tabellen omfatter ikke bakterier, encellede alger og visse laverestående dyregrupper.

* Tallene omfatter fastsiddende havalger.

** Tallet omfatter ynglefugle.

Tallene bygger på oplysninger fra Københavns Universitet, Botanisk Institut, Botanisk Museum og Zoologisk Museum.
Kilde: Rapporten ”Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi, af Christian Prip og Peter Wind m.fl., udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1995.