Genbrug

Her kan du læse lidt om genbrug
Plastikglas på stranden

Affald og genbrug

Affald fra Danmark
Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark. Det svarer til at du og jeg og alle andre danskere smider mellem 2 1/2 og 3 tons skrald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.
 
Hvad sker der med skraldet
Vi er rimeligt gode til at sortere vores affald i Danmark. Over halvdelen af det vi smider ud bliver genbrugt. Den anden halvdel brænder vi. Og så er der en lille smule, som er så giftigt at vi er nødt til at gemme det. Her er det i tabelform:
 
Samlet affald i DK 15,5 mill ton
Genbrug 65 %
Afbrænding 39 %
Giftigt affald som deponeres 6 %
affald_flaske2_14-04-2010_0.JPG
Flaske kastet i naturen. Foto: Malene Bendix.

3 gode grunde til genbrug

Her er 3 gode grunde til at sortere og genbruge affald:
 
1) Hvis vi sorterer og genbruger vores affald, så sparer vi på råstoffer som jern o.a. metaller, træ og olie, fordi vi genbruger metal, plastik og træ igen og igen.
 
2) Vi sparer også den energi, som ellers skulle have været brugt på at udvinde og bearbejde råstofferne – og samtidig sparer vi atmosfæren for unødig udledning af CO2.
 
3) Vi undgår, at der bliver spredt skadelige kemikalier i natur og miljø.
 
Derfor
Gør det til en vane at sortere dit affald. Det giver mere plads i din skraldespand og er rigtig godt for miljøet.
 
skrald_daase3_10-04-2010_0.JPG
Dåse smidt i naturen. Den skal til genbrug.
Foto: Malene Bendix.
 

Eksempler på genbrug

Her er nogle konkrete eksempler på, hvorfor genbrug batter:
 
Glas
En glasflaske kan skylles og genfyldes op til 30 gange, før den er nødt til at blive smeltet om.
 
Papir
Hvert år bruger vi 249 kg pap og papir pr. indbygger i Danmark. Kun lidt over halvdelen bliver afleveret til genbrug. Papir, der ikke har været genbrugt så mange gange, kan blive til helt hvidt papir igen. Og at papir med meget tryksværte kan blive til æggebakker eller frugtbakker.
 
Aluminium
Man kan lave 88 nye øl- og sodavandsdåser ud af 100 brugte dåser. Og det kan godt betale sig, at genbruge de dåser vi har lavet. Når man genbruger dåser til 1 kilo aluminium, skaber man nemlig kun 3,5 kg affald. Hvis man laver 1 kilo helt nyt aluminium, skaber man ca. 85 kg affald.
 
Plast
Der går 2 kg olie til at lave 1 kilo ren plast. I Danmark bruger vi hvert år 155.000 tons plast til plastemballage, så vi kan altså spare meget olie plastemballage ved at genbruge vores plast.
 
Risikoaffald
Cirka 79 % af et nikkel-cadmiumbatteri kan genbruges, hvis det afleveres til genbrug.
 

Gode link