Jagttider

Her kan du læse kort om jagttider
Jæger går gennem krat
Dyr som må jages
I Danmark har vi omkring 50 arter af pattedyr og ca. 300 fuglearter. De fleste af dyrene er fredet, men for 13 dyrearter og 27 fuglearter er der fastsat jagttid i nogle måneder hvert år. Du kan finde jagttider for de forskellige dyr på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
Hvorfor er der jagttider
I Naturstyrelsen fastsætter man jagttiderne, så dyrene får fred i yngletiden, hvor de har æg og unger. Hvert år indberetter jægerne, hvad de har skudt - og på basis af de tal laver man jagtstatistik. Hvis jagtstatistikken viser en nedgang for en art eller en bestand, kan miljøministeren indskrænke eller fjerne jagttiden for arten eller bestanden, indtil der igen er dannet en levedygtig bestand.
 
Overordnet er jagttider og jagter som du kan se det nedenfor - men de forandrer sig som sagt, så tjek dem selv på Naturstyrelsens hjemmeside:
 
Dato Vildt
16. maj - 15. juli Bukkejagt (råbuk)
1. maj - 15. juni Rågeregulering. Man skyder rågeunger når de er flyvefærdige, for at holde rågebestanden nede.
1. september - 1. februar Ande og duejagt
1. oktober - slut januar Jagt på de fleste jagtbare arter