Naturnær skovdrift

Hvad er naturnær skovdrift?
I naturnær skovdrift prøver man at få frø fra træerne til at så sig selv i skovbunden og bliver til nye træer. Foto Janne Bavnhøj

Hvad er naturnær skovdrift ?

Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, hvor man udnytter skovene mere bæredygtigt ved at tage hensyn til både økologi, økonomi og sociale forhold.  

Det betyder en række konkrete afvigelser fra den måde man traditionelt har dyrket skovene på, der gerne skulle øge den biologiske mangfoldighed i skovene, f.eks.:

 • Vedvarende skovdække
  Man vil arbejde for, at skoven altid er dækket af træer. Traditionelt har man dyrket beplantninger med samme træart i samme alder. Når træerne var store nok, fældede man dem alle sammen – og plantede nye. Økologisk var det en katastrofe for de dyr og planter, der levede i skovområdet, og også for jordbunden. I naturnær skovdrift lader man skoven vokse mere vildt, med flere arter og flere aldre sammen. I stedet for at fælde alle træerne i et område på én gang, vil man tage enkelte træer ud ved det, man kalder plukhugst. Det er ikke så effektivt – og det giver ikke så meget træ som den traditionelle dyrkning.
   
 • Naturlig foryngelse
  Træer, der dyrkes ved naturnær skovdrift, får lov at så sig selv eller skyde nye stammer fra roden. Dette er ret besparende, da små træer er en af de dyreste poster i det traditionelle skovbrug. Såvel træer som arbejdsløn til de, der skal plante, er krævende poster.
   
 • Hjemmehørende arter
  I det traditionelle skovbrug har man brugt en lang række udenlandske arter eller træer af udenlandsk oprindelse, der voksede godt, eller havde gode lige stammer, der gav godt tømmer. Derfor er 60 procent af de træer, der vokser i Danmark, af udenlandsk oprindelse. I naturnær skovdrift er det vigtigt, at de træer, man benytter, er genetisk udviklet i landet, så der er mulighed for at falde tilbage på den genetiske variation, de bærer, når klimaet forandrer sig.
Naturnær skovdrift - skov i flere etager FOTO Janne Bavnhøj
I naturnær skovdrift er der mange forskellige træer og de har meget forskellig alder.
Her er der gamle Douglastræer, som er 75 år og helt nye træer, der er spiret fra de store træers frø.
Foto: Janne Bavnhøj

Kort fortalt

Naturnær skovdrift sigter imod:
 • at føre skoven tættere på naturens egne vilkår,
 • at skoven fornyer sig selv gennem naturlig foryngelse (ved at træerne sår sig selv),
 • at træerne bliver fældet enkeltvis eller i grupper,
 • at der ikke fældes større sammenhængende skovområder på en gang,
 • at man bruger flere forskellige træarter i forskellige aldre i bevoksningerne,
 • at man bruger hjemmehørende træarter, som er tilpasset lokaliteten,
 • at man ikke anvender pesticider (gift),
 • at der gives plads til mere vild natur og en større biodiversitet (biologisk mangfoldighed),
 • at man udviser hensyn til fortidsminder og andre kulturspor,
 • at den naturnære skov bliver spændende for publikum,
 • at maskiner anvendes, så de ikke skader skoven.