Rødliste

En liste over dyr og planter, der er forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne i Danmark
Blåtoppet kohvede

Rødlisten

Rigtig mange dyre- og plantearter er forsvundet, eller ved at forsvinde - også fra Danmark. Naturstyrelsen udgiver med jævne mellemrum en liste over de danske dyr og planter, der er forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne. Det er dem, vi skal være specielt opmærksomme på at beskytte. Den liste kalder man for Rødlisten – og det er interessant læsning.

Hvor mange ?
I 1997 var der 3142 arter på Rødlisten. Der var også tal for allerede forsvundne arter, truede eller sårbare arter og sjældne arter:

  • 343 arter regnes for at være forsvundet fra Danmark.
  • 1608 arter regnes for at være truede eller sårbare i Danmark
  • 1.191 arter regnes for at være sjældne i Danmark

Over halvdelen (54 %) af arterne på Rødlisten var arter, som lever i skoven.

Her er Rødlisten fra 1997:
 

Artsgruppe Artsantal
i Danmark
Forsvundet(Ex) Akut truet(E) Sårbar(V) Sjælden(R) Rødlistede
arter i alt
Svampe 3000 31 157 248 442 878
Laver 950 81 111 205 177 574 
Karplanter      1050 23 36 66 95 220
             
Døgnfluer 42 5 8 4 3 20
Slørvinger 25 2 2 3 3 10
Guldsmede 50 4 4 7 6 21
Bredtæger 56 0 2 7   6 15
Biller 3674 144 233 328 259 964
Vårfluer 168 10 3 12  29 54
Natsommerfugle 900 13 12 45 71 141
Køllesværmere 8 1 3 0 5
Dagsommerfugle 73 9 8 18 1 36
Svirrefluer 269 2 10 21 53 86
Kvægmyg 24 0 2 2 3 7
             
Ferskvandsfisk 38 2 1 15
Padder 14 0 1 3 1 5
Krybdyr 7 2 0
             
Fugle 200 14  15 14 31 74 
Pattedyr 50 0 1 10 4 15
             
 I alt 10.598* 343 611 997 1191 3142

* Rødlisten 1997 behandler 19 plante- og dyregrupper med et samlet artsantal på 10.598 arter, eller omkring 1/3 af alle kendte arter fra Danmark.

Kilde: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1998, Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen.
 
Prøv at find den nuværende rødliste. Hvor mange arter, findes nu på listen?