Skoven - hugst, tilvækst og værdier

Her kan du læse om hugst, tilvækst og hvorfor skoven er godt for miljøet.
Træstak

Skovene har masser af værdier

 • I skovene produceres verdens mest miljøvenlige stof – træ. Træ er både fossilfrit og fornyeligt.
 • Brugen af sprøjtemidler er meget begrænset i skovene.
 • Skovene beskytter grundvandet.
 • Skovene er det levested i Danmark, hvor biodiversiteten er størst – altså der hvor dyr og planter er mest mangfoldig. Der er mange muligheder for at øge biodiversiteten. Læs om naturskov i Danmark.
 • Cirka 90 % af alle danskere er i skoven mindst 1 gang om året, som dermed er det mest brugte fritidstilbud.

 

 Skovbruget fælder træer – hvorfor?

 

 • Træ er fornyeligt, det er vokset op på solenergi og luftens kulstof.
 • Træ giver ikke affald, men energi der kan erstatte fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Der er brug for alt det træ, vi kan producere til en fossilfri fremtid. Derfor fælder skovbruget træer og planter nye, som også skal fældes engang.
 

Skovarealet vokser år for år

 • Der er ca. 128 mio. m3 træ i Danmarks skove. Billedligt svarer det til en terning hvis mål er 504 meter på hver side.
 • Hugsten i de danske skove er ca. 4,3 mio. m3 træ om året.
 • Tilvæksten af skov er ca. 6,7 mio. m3 træ om året – altså er tilvæksten større end hugsten.

Skoven er på mange måder som et uvurderligt skatkammer, og kursen er rent politisk sat i forhold til at forøge Danmarks skovareal.
I 1989 besluttede Folketinget at fordoble skovarealet til 20-25 % i 2100. I 2016 ligger Danmarks skovareal på ca. 14,4 % af landets areal. Årligt vokser skovarealet med ca. 2500 hektar, hvilket er positivt, men ikke tilstrækkeligt hvis målet skal nås i 2100.
 

Hvad bliver der af hugsten?

 • 40 % bliver brugt som energitræ (især flis).
 • 25 % tømmer til byggeri (nåletræ).
 • 15 % brænde.
 • 13 % industritræ til f.eks. spånplader, kasser og papir (nåletræ).
 • 7 % kævler til møbler og gulve (løvtræ).

 

Kilder