Træ som energikilde

Læs om sort energi, grøn energi, bæredygtighed og CO2-neutral energi.
Valdemarsegen på Falster

Fossile brændstoffer – sort energi

Kul, olie og gas
Fossile brændstoffer indeholder energi – vi kalder det sort energi. Det kommer fra træer og andre planter, som for millioner af år siden var levende. De er over lang tid presset sammen nede i jorden og omdannet til kul, olie og naturgas. 
 
De fossile brændstoffer, som hentes op fra undergrunden, afgiver ved forbrænding kuldioxid (CO2) til atmosfæren (luftlag omkring jorden). I de sidste par hundrede år er der afbrændt meget kul, olie og gas i forbindelse med produktion af el og varme. Det har medført at der er frigivet mere CO2 end den mængde, som bl.a. træer og planter har kunnet optage. 
 
Derfor er mængden af CO2 i atmosfæren væsentlig højere i dag end for hundrede år siden. Og det skaber en række problemer for vores klima.
 
Drivhuseffekt - der skabes varme som i et drivhus
Solens varme stråler kan godt trænge igennem laget af CO2 i atmosfæren og ramme jorden. Men når varmen kastes tilbage ud mod verdensrummet, så holder CO2 en del af varmen tilbage. 
 
Der sker det samme som i et drivhus. Solens stråler trænger fint igennem glasset, men slipper ikke lige så nemt ud. Derfor holder drivhuset på varmen. 
 
Det er en kendsgerning at gennemsnitstemperaturen på jorden er steget de sidste hundrede år. Klimaet forandrer sig, det er blevet varmere. At der er sket en opvarmning ses i naturen mange steder, eksempelvis ved polerne hvor isen smelter.
 
En begrænset ressource
Det tager meget lang tid at danne kul, olie og gas. De er en begrænset energiressource, som på et tidspunkt slipper op.
 
Der er altså flere gode grunde til at tænke i andre måder at fremskaffe energi på - energikilder som er både vedvarende og klimavenlige.
 

Træ er grøn energi

Træ som CO2-neutral energi
Når træer vokser lagrer de solens energi gennem fotosyntese. Helt på samme måde som fortidens planter, der i dag er omdannet til fossile brændstoffer. 
Når vi afbrænder træ, kan vi udnytte den solenergi, som træet opsamlede mens det voksede. Samtidig frigives den mængde CO2, som træet optog, mens det voksede.
 
For klimaet er der stor forskel på, om man afbrænder fossile brændstoffer eller bæredygtigt dyrket træ. Afbrænding af fossile brændstoffer vil øge mængden af CO2 i atmosfæren, mens bæredygtig dyrket træ vil give CO2 neutral energi. Hvordan hænger det sammen?
 
Når man dyrker bæredygtigt træ, plantes træer igen i det område, hvor man har fældet. Disse træer vil optage den CO2, der frigives ved afbrændingen. Derfor kalder man det CO2-neutralt.
 
Kan det virkelig passe, at man ved at udnytte træ til energi opnår et helt CO2 neutralt regnskab og dermed ikke belaster atmosfæren med CO2
Svaret er nej. Der vil i forbindelse med fældningen og transporten af træ naturligvis blive brugt lidt fossil energi (f.eks. benzin). Men CO2-udslippet ved træproduktion er minimalt sammenlignet med at afbrænde kul, olie og naturgas.
 
Resttræ kan anvendes til energiproduktion
Skovens folk tynder engang imellem ud blandt skovens træer. Når der tyndes ud, banes vejen for at andre træer kan vokse sig store. Resttræ fra skovdriften (grene, trætoppe og tynde stammer) er træ, som ikke egner sig til møbler, gulve eller andre træprodukter. 
 
Resttræet kan bl.a. laves om til træflis, der kan afbrændes som grøn energi/bioenergi på kraftvarmeværkerne i stedet for kul (sort energi). Hvis træet dyrkes bæredygtigt vil det være en energikilde, som er fornybar og dermed ikke slipper op.
 

De danske skove er i vækst

De danske skove udgør i 2016 14,4 procent af Danmarks samlede areal. Folketinget vedtog i 1989, at Danmarks skove skulle fordobles og dermed fylde 20-25 procent af landets areal i 2100. 
 
Skovarealet vokser med ca. 2500 hektar om året – et stykke på 5 x 5 km. Der bliver altså mere skov, men det er ikke tilstrækkeligt hvis ambitionen i 2100 skal nås.
 

Kilder 

”Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet” udgivet af Skoven i Skolen
             
”Fakta om træets CO2-neutralitet” Dansk Skovforening
             
”Skoven – hugst, tilvækst og værdier”. Leksikonartikel fra Skoven i Skolen