Rigere skov i Danmark

En rigere skov er en skov, hvor naturens mangfoldighed respekteres.
Forsiden af bogen "Rigere skov i Danmark".

Undertitel

90érnes viden om naturhensyn og økologi.
 

Anmeldelse

En rigere skov er en skov hvor naturens mangfoldighed respekteres. En skov hvor både ejere og brugere viser hensyn og forståelse for det mylder af liv som skoven rummer.

Hvordan man gør det i praksis, beskriver bogen "Rigere skov" som Miljø- og Energiministeriet har udgivet til skovejere og -brugere. Bogen er skrevet i et enkelt sprog. Den er smukt sat op med tegninger af Mads Stage og farvefotografier. Og så er den fyldt med viden om vores skove og hvordan vi driver dem bedst.

Bogen definerer hvad en rigere skov er - og beskriver skoven og hvordan den fungerer (jordbund, lys, vand, skovklima osv.). Der er en introduktion til de træer som dyrkes i skoven (bl.a. bøg, eg, ask, ær, rødgran, sitkagran, skovfyr, lærk, pyntegrønt og juletræer). Og der er introduktion til skovdrift (foryngelse og dyrkning). Til sidst følger eksempler på naturhensyn i skovdriften og en ordforklaring.

Bogen vil let kunne bruges af de ældste elever. Den er flot - og der er meget at hente om skov, skovbrug og naturnær skovdrift. Der er gode, korte forklaringer på mange begreber (f.eks. økosystemer, biotoper, biodiversitet, fotosyntese, mykorrhiza, naturskov).
 

Bestilles hos

Boghandleren eller på biblioteket