Bolund

Halvøen Bolund er en 12 meter høj, flad moræneknold, som I kan besøge via en lang tange. Strandengen huser en artsrig flora og fauna. I klinten yngler digesvaler. Under Bolundstenen bor en trold.
Bolund i Roskilde Fjord. Foto: Ole Malling.

Bolund - et blåt klasseværelse

I Roskilde Fjord nord for Risø ligger den markante halvø Bolund, der allerede i 1941 blev fredet på grund af de af geologiske, landskabelige og botaniske værdier. Den særegne halvø består af en 12 meter høj, flad moræneknold, som kan besøges via en 500 m lang tange. Bakken er et geologisk interessant spor fra sidste istid. På de syd- og vestlige skrænter ud mod fjorden ses det øverste muldlag skarpt afgrænset mod istidsaflejringer af moræneler nedenunder. Mod nord og øst er der græsklædte skrænter og hele vejen rundt findes strandvoldene.

Strandeng og urter

Bolund bliver også kaldt ”Ko-øen”. Området er blevet afgræsset af køer i mange år og det har givet en fin strandengs- og strandoverdrevsflora. På Bolund kan du finde urter som hjertegræs, engelskgræs og kornet stenbræk, som tåler salt og kræver lys - og også mere sjældne arter, som kødfarvet gøgeurt, æselfoder og bulmeurt.

Fugle- og fisketure

Fra Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugleliv året rundt. Her kan I fx opleve dværg-, fjord- og havternerne, havørne, gæs ,ænder, svaner, klyder og skarv. Og digesvalerne, som yngler i skrænten. En fuglekikkert gør oplevelsen endnu bedre. I kan også fiske hele vejen rundt om halvøen, men særligt ydersiden og sydsiden er gode fiskepladser.

Den mytiske Bolundsten

På strandengen ligger den store Bolundsten. Gnejsstenen er mandshøj - og der mange fortællinger om hvorfor stenen ligger her på Lille Valby Enge.

En historie fortæller, at en heks kastede Bolundstenen efter en trold i raseri. Trolden fik stenen i hovedet og sank i jorden. Men hvis du flytter stenen, vil troldens hoved komme til syne igen...

En anden historie fortæller, at en troldkælling havde set sig gal på Roskilde Domkirke - og derfor kastede stenen ind imod de to tårne. Hun var ikke så god til at kaste og derfor nåede stenen kun til Lille Valby Enge.

I kan finde en film med fortællingen om Bolundmanden her.

I dag siger folk bare, at Bolund er en fortryllet ø, fordi der er så mange sjældne urter og dyr på øen.

Naturvejledning

Der er ikke knyttet naturvejledning til Bolund. Det er muligt at lave en aftale med nationalparkens naturvejleder - eller en af nationalparkens formidlere - om en vejledt tur. Men vi er nødt til at tage betaling efter naturvejlederens takster.