Boserupgård Naturcenter

Boserupgård Naturcenter ligger midt i Boserup Skov. Den gamle skovridergård er centrum for naturvejledning for Roskilde Kommunes skoler. Andre skoler kan frit benytte naturcenterets område, bålplads med borde bænke, legeplads - og skov og fjord.
Jæger på Boserupgård Naturcenter. Foto: Simon Høgsberg.

Naturcenter og grejbank

Midt i Boserup Skov ligger Boserupgård Naturcenter i en tidligere skovridergård. Naturcenteret har tilbud til Roskilde Kommunes skoler, institutioner, foreninger og skovgæster med særligt fokus på skoven og fjorden. Alle kan frit benytte et stort område med bålpladser, gynger, hønsehus mv. Der udover foregår der også en lang række offentlige arrangementer og ferieaktiviteter på stedet.

Skoletilbud
Boserupgård Naturcenter er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole og naturvejledning. Skoler og børneinstitutioner kan også bruge området selvstændigt eller få særlige forløb. Naturcenteret er også grejbank. Kontakt Boserupgård Naturcenter, hvis du vil flytte din undervisning derud.

Tag på tur i Boserup Skov

Tag dine elever med ud i Boserup Skov. Her kan I vandre eller cykle ad gamle skovveje og snoede stier – og spise madpakker, tænde bål eller overnatte på telt- og shelterpladser. Der findes flere afmærkede vandreruter i Boserup Skov, her i blandt Skjoldungestierne og Fjordstien. Tag på Anemone-tur og se både den hvide, gule og blå anemone eller gå ud til kysten ved Lerskrænten og nyd udsigten til Ringøen og fjordens mange fugle.

Blandt de 20 mest besøgte skove
I Boserup Skov er jorden kalkrig og frodig og terrænet er kuperet. Skoven rummer derfor en ualmindelig smuk og rig forårsflora, og en artsrig og tæt skovfuglefauna. Boserup Skovs artsrigdom og beliggenhed har gjort den til et populært udflugtsmål, og den hører til blandt landets 20 mest besøgte skove. Boserup Skov tilhører Naturstyrelsen og i skoven er der stier, shelters, naturlegeplads og mountainbikeruter.

Bøgeskov, stævningeskov og skræntskov
Størstedelen af Boserup Skov er løvskov - og her er særlig meget bøgeskov. Hvor Nattergalestien og Hovedvejen mødes, er der store arealer, hvor den sjældne skovtype spidsløn vokser op under de gamle bøge.

l skovens sydvestlige hjørne ligger en stævningsskov med aske- og elmetræer. I en stævningsskov skærer man træerne ned til roden og lader dem skyde igen fra stødet med mange tynde skud. I gamle dage brugte man de lange lige stammer til gærde, skafter til værktøj og meget andet.

Flere af skrænterne langs Boserup Skov er udlagt som naturskov og består af selvgroet, artsrigt blandingskrat med især bøg, eg, ask, men også hassel, fulgkirsebær og elm. Selve skrænten er kysten fra havet i stenalderen.  

Lerskrænten
Lerskrænten er et af de mest besøgte steder i Boserup Skov. Gå en tur langs skrænten og få den fantastiske udsigt over Kattinge Vig og Ringøen. Der er også både bålpladser og grillpladser med bænke og borde.

Midgårdsormen
I den nordvestlige del af skoven finder du naturlegepladsem 'Midgårdsormen', som med sine 300 meter væltede træstammer og naturlige materialer snor sig som en orm gennem skoven. Tag ud og leg Jorden er giftig!

Stenalderkyst

Skalddynger fra stenalderen langs Boserups kyster vidner om, at området har været beboet lige siden jægerstenalderen. Der er registreret ni gravhøje i skoven, hvoraf de fleste stammer fra bronzealderen. Herudover har man fundet spor efter tre nu forsvundne bebyggelser i området: Sighærstorp, Boserup og Biscopstorp. De to første mener man stammer fra vikingetiden.