Nationalpark Thy

Besøg Nationalpark Thy - Danmarks største Vildmark. Nationalparken har masser af fantastisk natur, udendørs klasserum - og ude-undervisningsforløb.
Isbjerg og Nors Bagsø. Foto: Nationalpark Thy.

Flyt din undervisning ud i Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er Danmark største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind mod strandene, hvorfra vinden fører sandkornene op i de høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig som klitheder og søer med klart vand. Og endnu længere inde i landet ligger de store, sammenhængende skovområder, som både kan være mørke og ufremkommelige.

Det er et område, der er kendetegnet ved at være forholdsvist øde, og det skaber rammen for nogle af landets mest enestående naturtyper, hvor af nogle også er sjældne i en international målestok.

I Nationalpark Thy kan I besøge og undersøge klitter, klithede, søer, klitplantager, kalkskrænter og det store hav.

Du kan læse meget mere om Nationalpark Thy på nationalparkens hjemmeside.

Undervisningsforløb

Nationalpark Thy har sammen med lokale undervisere udviklet en lang række stedbaserede undervisningsmaterialer og ude-forløb. Du kan finde dem og søge efter det, du kan bruge i Nationalpark Thys Visitkort her på hjemmesiden.