Tadre Mølle - Grønt klasseværelse

Flyt undervisningen ud til Tadre Mølle. I kan booke forløb hos ROMU - eller bruge området til jeres egen udeundervising. Find viden om møllen - og ideer til undervisning på stedet her.
Tadre Mølle. Udeskoleklasse ankommer. Foto: Andreas B. Elkjær.

Besøg Tadre Mølle

Tadre Mølle er den sidste af Elverdamsdalens 13 vandmøller. Den nuværende vandmølle er fra omkring 1840, men der har været vandmølle på stedet siden begyndelsen af 1400-tallet. Møllen bliver drevet af vand fra Taderød Bæk, som samles i mølledammen. Når vandet ledes til vandhjulet, kan mølleren udnytte vandets kræfter til at male korn. I gamle dage blev der også savet brænde, skåret hakkelse og stampet tøj.

Åbningstider
I sommerperioden er Tadre Mølle åben for besøgende i weekenden og i på hverdage i ferierne. Tadre Mølles Venner maler mel, mølleudstillingen i møllehuset er åben - og man kan få kaffe og kage i Møllemaries cafe. Skoleklasser kan aftale besøg i udstillingsområdet med ROMU. I kan dog benytte hele det dejlige området omkring Tadre Mølle på egen hånd.

Naturlejrplads som udendørs klasseværelse
På engene syd for møllen ligger en naturlejrplads med tre shelters og bålpladser lige op ad mølleåen. Det er et ideelt grønt klasseværelse. Naturlejrpladsen skal bookes hos ROMU. Der er adgang til drikkevand og toilet ved Vognporten i sommerhalvåret fra 1. april til 30. oktober. Naturlejrpladsen bookes hos ROMU via e-mail: booking@romu.dk eller telefon 5170 7071. Pris for booking til overnatning: Se ROMU´s hjemmeside.

Kildekalksrute og Trampesti
Rundt om Tadre Mølles enge løber Kildekalksruten. Den er 1,4 km lang og en del af Tadre Mølles Trampesti. På Kildekalksruten kan I opleve og undersøge kilder, kildekalk og engens liv. Ude på engen finder I Danmarks eneste åbne kildekalksbrud. Her kan I undersøge, hvad kildekalk er med lupper - og opleve den rå kildekalk, som de ligger under engen. I kan læse meget mere om kildekalk i folderen her - og i skilte ude ved Kildekalksbruddet.

Undervisningsmaterialer om Tadre Mølle

ROMU tilbyder gratis undervisning på Tadre Mølle for skoler fra Lejre og Roskilde Kommuner tirsdag og onsdag i sommersæsonen. Andre skoler kan lave en aftale.

  • I kan finde en række film om Tadre Mølle her
  • I kan finde folder om Kildekalsruten her. Den kan I også bruge som skoleklasse.
  • I kan finde et Bliv Skjoldunge-materiale om livet i Tadre bæk her.

Mere om Tadre Mølle

Vandmøllernes Dal
Når Tadre Mølle har åbent, kan du besøge udstillingen ”Vandmøllernes dal” i laden eller få en kop kaffe i Møllemaries Hus. Besøg også Tadre Mølles fire haver: Prydhaven med gamle stauder og lindelysthus, kålgården fra 1800-tallet, haven med læge- og troldomsurter og den lille abildgård. Frivillige fra Tadre Mølles Venner og Roskilde Museum passer og plejer det hele. I nationalparkens infoport kan I finde information om Tadre Mølle og om nationalparken. På hylderne i porten kan I finde grejkasser med ideer til aktiviteter i naturen omkring Tadre Mølle. Porten har åbent i samme tidsrum som møllen.

Strømmende vand
Omkring Tadre Mølle strømmer den brusende Taderød Bæk og den mere sindige Elverdams Å. De to vandløb er rene og huser en rig ferskvandsfauna med bl.a. guldsmede-, vandnymfe- og vårfluelarver. Om vinteren går havørreden op og gyder – og du kan være heldig at se vandstæren søge føde. Året rundt er det dejligt at lege ved Tadre bæk.

Elverdamsdalen
Tadre Mølle ligger i Elverdamsdalen – en smeltevandsdal, som opstod ved sidste istids afslutning. Forstil dig, hvordan en stor flod af brusende smeltevand løb fra isbræen inde i landet og ud til Isefjorden. Vandet skar sig ned i landskabet og skabte en smal og dyb dal. Da permafrosten slap sit tag i jorden, skred dalsiderne ud – og den brede Elverdamsdal åbnede sig.