Vorupør gamle kirkegård

Flyt undervisningen ud til Nr. Vorupørs gamle kirkegård. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.
Vorupør gamle kirkegård. Foto: Nationalpark Thy.

Besøg Vorupør gamle kirkegård

På kirkegården står grav- og mindesten over døde fiskere og forliste søfolk, og gravstenene har mange vidnesbyrd om det barske liv ved havet. Der er gravsten over gamle fiskerfamilier. Og på mange af dem ser man, at børnedødeligheden var stor, ligesom mange fiskere ikke fik en høj alder. I en grav hviler besætningen fra det tyske skib Concordia, der i 1896 strandede ved Vorupør. Man finder også gravstenen over Jens Munk Poulsen. Han var primus motor i Fiskercompagniet, der satte voldsomt skub i udviklingen i Vorupør sidst i 1800-tallet.

En anden gravsten er sat over de otte fiskere, der omkom den 26. marts 1885. Den dag trak det pludselig op til storm fra vest, og på de oprørte bølger samlede redningsbåden besætningerne fra to fiskerbåde op. Redningsbåden kæntrede, og otte af de ti reddede fiskere druknede. Redningsmandskabet overlevede, bl.a. takket være deres redningsbælter og de fiskerbåde, der var klar til assistance. Denne ulykke var meget alvorlig for fiskerlejet, og efterfølgende søgte mange af fiskerfamilierne trøst i Indre Mission.

Undervisningsforløb til stedet

Detektiver på den gamle kirkegård.