Børn i natur. Foto: Andreas B. Elkjær.

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) er et forskningscenter på Globe Institute, Københavns Universitet, som bl.a. forsker i biodiversitet og klima. Forskning som hjælper vores samfund med at blive klogere på to af tidens største udfordringer: biodiversitets- og klimakrisen. CMEC ledes af professor Carsten Rahbek.

På CMEC bidrager vi til uddannelsen af elever og lærere i både grundskolen og gymnasiet. Vi udvikler undervisningsmaterialer og efteruddannelse baseret på den nyeste forskningsviden. Vi udvikler vores materialer i samarbejde mellem lærere og naturvidenskabelige forskere.

Læs mere om CMEC’s forskellige undervisningstilbud nedenfor.

Et grønnere klima

’Et grønnere klima’ tilbyder forskningsbaserede, fællesfaglige forløb til naturfagene i 7.-9. klasse i grundskolen om naturbaserede klimaløsninger. Vi tilbyder på nuværende tidspunkt følgende:

Begge forløb rummer fagtekst, modeller, aktiviteter og ressourcer, der kan bruges fleksibelt. Forløbene knytter elevernes egne hands-on undersøgelser af den lokale natur til de globale klimaforandringer, og de bygger på velkendt kernestof som drivhuseffekt, fotosyntese og kulstofkredsløb.

’Et grønnere klima’ er et samarbejde mellem CMEC og Biologisk Institut på Syddansk Universitet med støtte fra Villum Fonden. Desuden er de tre faglige foreninger for naturfag, Geografforbundet, Biologiforbundet og Danmarks Naturfagslærerforening, samt Astra, samarbejdspartnere på projektet.

Biodiversitet i gymnasiet

’Biodiversitet i gymnasiet’ tilbyder undervisningsmaterialer og forløb om biodiversitet, udviklet i samarbejde med gymnasielærere fra Foreningen af Danske Biologer (FaDB) og biodiversitetsforskere fra CMEC. 

Vi tilbyder på nuværende tidspunkt følgende:

  • Introduktion til biodiversitet: Fagtekster, arbejdsspørgsmål og figurer til biologi C samt B+A. I materialerne introduceres det biologiske fagbegreb biodiversitet samt videnskabelige metoder til at måle og forstå biodiversitet. Materialerne er tænkt som fagligt fundament for videre arbejde med biodiversitet, fx feltarbejde, databehandling eller miljøbeskyttelse. Du kan finde materialerne online her: https://biodiversitetigymnasiet.dk/introduktion-til-biodiversitet/ 
  • Biodiversitet i danske skove: Fagtekst, figurer, øvelser og andre ressourcer til biologi A, B og C. I materialerne bruges de danske skove som eksempel på de “grundlove”, som bestemmer biodiversiteten. Fokus er på plads til og kvalitet af naturen. De faglige pointer understøttes af øvelser med ægte forskningsdata, hvortil feltarbejde i skoven vil være et godt supplement. Du kan finde hele forløbet online her: https://biodiversitetigymnasiet.dk/biodiversitet-i-danske-skove/ 

’Biodiversitet i gymnasiet’ er et samarbejde mellem CMEC og FaDB med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Kontakt

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Adresse: Universitetsparken 15, bygning 3, 2. sal, 2100 København Ø
E-mail: kevad@sund.ku.dk (Programleder Karsten Elmose Vad)
Telefon: 23 82 79 36 (Programleder Karsten Elmose Vad)
Hjemmeside: https://gronnereklima.dk/ og https://biodiversitetigymnasiet.dk/
 

Skjul
Læs mere
Adresse
Universitetsparken 15, 2100 København
Telefon
23 82 79 36

Materialer fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Filter
Filter
+ Se alle
- Se mindre
+ Se alle
- Se mindre
+ Se alle
- Se mindre
Ingen resultater fundet