Akvarium - skab dit eget vandhul

Læs her, hvordan du kan opbygge dit eget akvarium - og undersøge små dyr fra vandhullet.
Fang smådyr i søen - og lav et akvarium.

Kort om akvarier

Her kan du finde viden om akvarier - og om hvordan du kan holde små dyr, som du selv har fanget, i et akvarium.
 

Sådan gør du

Akvariet
Akvarier i alle størrelser kan bruges, de kan være firkantede eller runde, af plastik eller glas. Men hvis man vil havde mange dyr og i længere tid, skal akvariet ikke være for lille. Et akvarium på 30-50 liter er meget passende til dette formål.
 
Akvariets volumen (liter) beregnes således - længde (cm) x brede (cm) x højde (cm) divideret med 1000.
 
Her er et overslag over hvor meget vand de enkelte dyr kræver.
 • Store vandkærer og vandkalve - 5 liter pr. dyr
 • Store guldsmedelarver - 3 liter pr. dyr
 • Mellemstore tæger og vandkalve - 2 liter pr dyr
 • Små tæger og vandkalve ¾ liter pr. dyr
 • Vandbænkebidere ¾ liter pr dyr
akvarium-krabbe-lars-henriksson_0.jpg
Et kig ned i et firkantet akvarium - her med krabber og saltvand i. 
Aktiviteten her arbejder med ferskvand.

Foto: Lars Henriksson.
Låg
Det er vigtigt der er låg på akvariet og at det slutter helt tæt. Mange vandhulsdyr har vinger og vil ellers flyve væk. Låget hindre også støv og andre urenheder i at ende i vandet, samt forhindre en øget fordampning af vand fra overfladen.
 
Bunden
Som bunddække kan bruges sand, bakkesand eller grus. Det vigtigste er at det er helt rent. Skyl det derfor i flere hold vand. Læg et lag på 4-5 cm der skråner lidt fremad, så er det lettere at se hvad der sker på bunden.
 
Som pynt og skjulesteder for vanddyrene kan man lægge et par stor sten eller en trærod. Husk disse skal også være helt rene. Hvis man vælger en trærod, er det vigtigt at man finder en, der har ligget så længde i vand, at den ikke længere flyder op til overfladen, tag evt. en fra det vandhul I fisker i.
 
Lav gerne en lille skov af tagrør, som dyrene kan gemme sig i og klatre op på. Læg en klat ler i det ene hjørne inden I lægger sand/sten i bunden af akvariet. Så kan I stikke afklippende tagrør eller bambus pinde i leret efterfølgende. Til sidst klippes pindene af et stykke over vandoverfladen.  
 
Planter
Planter er med til at give dyrene noget at gemme sig i, og samtidig er de kønne. Hvis man ikke har pumpe i akvariet, er det vigtigt at lægge planter i det. Planterne er med til at ilte vandet - og samtidig leverer de føde til flere af vandhulsdyrene. Brug gerne planter fra det vandhul, hvor I fisker. Det kunne være vandpest, tusindeblad, andemad eller hornblad. Planterne, på nær andemad kan plantes i bunden eller flyde frit i vandet.
 
Vandet 
Det er vigtigt, at der er vand med fra det vandhul dyrene kommer fra, men det skal kun være ca. 1/3 af vandet. 2/3 af vandet kommer fra vandhanen. Det er vigtigt, at det ikke er for koldt. Derfor er det en godt ide at gøre akvariet klar et par dage før det skal bruges hvis muligt. Hvis det først kan laves færdigt efter dyrene er fanget, må I lade dyrene stå i hjemtransportspanden et par timer, så vandet kan nå at få samme temperatur som omgivelserne.
 
Fyld ikke vandet helt op til kanten, lad der være en 8-10 cm op til kanten af akvariet, så er det meget lettere at se de dyr, der kommer op til overfladen for at få luft.
 
OBS: brug ikke rengørings spanden til vandet. Selv små rester af rengøringsmidler, er gift for dyrene.
 
Baggrund
Det kan være en fordel at lave en rolig baggrund, så det er lettere at se på dyrene Sådan en baggrund kan laves ved at tegne/males på papir i grønne, gule, brune og blå nuancer. Papiret sættes fast bag akvariet på ydersiden. 
 
Placering 
Akvariet skal helst stå køligt, for eksempel mod nord. Aldrig i direkte sollys. Sæt gerne akvariet udenfor i skyggen under halvtag.  
 
Belysning 
For at få et godt lys i akvariet, kan det være en fordel at sætte en kunstig lyskilde foroven. Et lysstofrør er rigtig godt, da det ikke giver varme, som en almindelig pærer gør.
 
Pumpe
Det er med stor sandsynlighed ikke nødvendigt at sætte pumpe i akvariet. Mange af dyrene henter selv vand ved overfladen - og gælledyrene får ilt fra de planter, der er i akvariet. Hvis der er mange dyr i akvariet eller akvariet står varmt, kan det være en god ide at have pumpe i akvariet.
 
Pasning
Glasset kan renses efter behov. Urenhederne på glasset kan fjernes med en lille skraber. På bunden vil der dannes noget slam/slim, lad det bare ligge, da det er levested for flere bunddyr.
 
Her er eksempler på dyr der passer sammen
 1. Vandkalve og vandkalvelarver (foder: myggelarver, regnorme, skrabet råt kød)
 2. Store vandkære, vårfluelarver og snegle (foder: dafnier, små regnorme, planter)
 3. Vandedderkopper (foder: vandbænkebider)
 4. Vandkære, vårfluelarver, stavtæger og snegle (foder: dafnier, bugsvømmer, alger, planter)
 5. Store vandkalve og rygsvømmer (foder: regnorme, skrabet råt kød, fluer)
 6. Store guldsmedelarver, stavtæger, vandkære og mellemstore vandkalve (foder: bugsvømmere, vandbænkebidere, dafnier, små regnorme, planter)
 7. (smådyr) vandkalve, bugsvømmere, vårfluelarver, vandnymfelarver, døgnfluelarver, vandbænkebidere, igler, vandkære, skøjteløbere og vandedderkopper (foder: dafnier, myggelarver, alger, småfluer)  
Pas på med at overfodre, alt skal spises op og man kan evt. ikke fodre alle dage. 
 
Transport
Gælledyrene transporteres hjem i en plastspand med vand.
 
De dyr der går til overfladen efter ilt, transporteres hjem sammen med fugtige vandplanter uden vand, ellers kan de drukne, da deres luftboble ikke kan sidde på dem, hvis de ligger og skulper rundt i en spand på vejen hjem.