Kig på små dyr

Om hvor og hvordan du finder små dyr og kigger på dem.
Små dyr.

Beskrivelse

Om hvor og hvordan du finder små dyr og kigger på dem.
 

Lidt om aktiviteten

Hvor er de
Der lever masser af smådyr i skoven. De lever i oppe i træerne på blade og grene. De lever inde i træerne i huller, revner og sprækker. De lever i træstubbe og nedfaldne grene. Og de lever i skovbunden. Hvilke dyr du finder hvor, er afhængigt af træernes art og alder, af jordbunden – og en masse andre ting. Men små dyr vil du kunne finde det meste af året – undtagen måske om vinteren.

Her nøjes vi med at beskrive hvordan du kan kigge på små dyr i skovbunden – men gå bare videre og kig efter små dyr alle de stede hvor du har lyst.

Løft på sten og grene
I skovbunden lever der mange små dyr – biller, edderkopper, myrer, bænkebidere, regnorm, snegle, tusindben – og en masse andre. De fleste af dem vil helst være hvor der er mørkt og fugtigt. Du kan derfor let finde dem ved at løfte sten eller grene i skovbunden. Du kan også kigge under de visne blade eller under barken på gamle træstubbe eller grene. Ude i margin kan du også finde en bentællernøgle, som du kan bruge til at hitte ud af, hvad det er for nogle kræ du har fanget.
 

Sådan gør du

Find dyr
Løft langsomt stenen eller grenen – eller hvor du har valgt at kigge – og se om der er nogle små dyr der. De er lette at se for de vil krible og krable når de bliver forstyrret. Så skal du være klar med din æske. Tag alle de dyr du kan finde, og kom dem ned i din æske. Du kan let bruge fingrene.

Tegn dyr
Når du har fundet de dyr, der var på det sted, sætter du dig ned i skovbunden med din æske og din notesbog og tegner dem. Du kan bruge penslen til at flytte på et dyr nede i æsken.

Bestem dyr
Du kan også prøve at finde dyrene i din opslagsbog. Tit er det letteste at bladre igennem – og se om du kan finde et dyr der ligner. Hvis du finder ud af hvad det er for nogen, kan du skrive deres navne ud for din tegning. Hvis du har fået en lup med kan du også kigge på dyrene med den.

Vær rar ved dyr
Husk at behandle dyrene pænt så længe de er i din varetægt.

Tag noter
Det kan være en god ide at skrive hvor du fandt dyrene. Du kan skrive det ud fra dine tegninger. Skriv f.eks. Under stor gren i bøgeskov, Under sten i skovbrynet eller sådan noget. Lige så stille vil du kunne se, at nogle dyr lever mest under bøgegrene – og andre i skovbryn.
 
Slip løs
Når du har kigget på de dyr du ville, slipper du dyrene løs igen der hvor du fandt dem. Skoven er som et hav med øer for sådan nogle små dyr. Måske kan de lige præcist leve i det gamle egetræ, hvor du fandt dem – og ikke i granskoven rundt omkring. Derfor er det vigtigt de kommer tilbage på deres rette sted igen.

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.