Lav en fuglekasse

Se hvordan du bygger en fuglekasse af en træstamme.
Fuglekassen ligner en træstamme med et spættehul. Foto: Eva Skytte.

Lidt om aktiviteten

Mange fugle bygger deres rede i huller. Det er bl.a. blåmejsen, musvitten, skovspurven, gråspurven, fluesnapperen og stæren. De kan have svært ved at finde et sted at bo, da der ikke er så mange træer med huller i. Du kan hjælpe fuglene ved at bygge og sætte redekasser op. Der er altid brug for flere kasser.

Her er et eksempel på hvordan du nemt og hurtigt kan bygge en kasse af en frisk træstamme.
 
Fuglekasse af birk
Her er en redekasse af en birkestamme.
Foto: Malene Bendix.

Sådan gør du

snit en fuglekasse

Tegning: Eva Wulff
  • Sav en 2-3 cm tyk skive af begge ender af stammen. De to skiver bliver til låget og bunden i fuglekassen.
  • Kløv resten af stammen midt over med en økse - ligesom et stykke brænde. Kløv de to stykker igen så du har fire stykker - det er kassens vægge.
  • Nu skal du lave plads inde i kassen: Du tager en af væggene. Med øksen kløver du væggen, så du fjerne det træ, der vender ind mod midten og væk fra barken (kerneveddet). Pas på at du ikke laver væggen for tynd i siderne - bag barken skal der være mindst 1,5 cm træ.
  • Gør det samme med alle fire vægstykker.
  • Så skal du samle kassen igen. Det gør du sådan: Sæt de fire vægstykker sammen. De skal sidde samme sted som før du kløvede stammen - ellers bliver kassen ikke tæt. Bølgesømmene bruger du til at holde væggene sammen. Bank et bølgesøm ned, så den højre halvdelen sidder i vægstykke 1 og den venstre halvdel i vægstykke 2 (vægstykkerne står ved siden af hinanden (se tegning)). Gør det samme med vægstykke 2+3, 3+4 og 4+1. Nu sidder væggene sammen for oven. Vend kassen og gør det sammen i bunden - så sidder væggene også sammen i bunden.
  • Tag bundstykket og bank det på med 2 søm.
  • Bank låget på med et enkelt søm - så kan det skubbes til siden og du kan kigge ned til reden eller rense kassen. Sæt sømmet så det sidder midt i det bagerste vægstykke når kassen er hængt op.
  • Så mangler der kun et hul. Det må du bore med en boremaskine eller et håndbor. Hullet skal sidde midt i det forreste vægstykke når kassen er hængt op. Der skal være ca. 20 cm fra hullet og ned til bunden af kassen. Skal kassen være til småfugle så skal hullet være mindst 30 mm. Er den til større fugle som stær og solsort skal det være mindst 50 mm.
Tips!
Det kan godt være noget af et puslespil at samle kasse. Derfor husk, hvordan vægge, top og bund sidder - så er kassen nemmere at samle. Du kan evt. skrive på stykkerne med en blyant.

Tag
Du kan eksperimentere med udformningen af taget. Prøv f.eks. med et spidst tag - så skal du bruge en længere stamme. Låget skal være mindst 15 cm tykt. Derefter saver du af låget oppefra fra midten og skråt ned - først til den ene side, så til den anden.

Reb
Kassen kan hænges op med et reb. Rebet skal være 3-4 gange længere end tykkelsen på det træ som kassen skal hænge i. Bor et lille hul øverst i hver side af kassen og træk rebet igennem. Når du hænger kassen op i træet skal rebet 2 gange rundt om stammen. Det er vigtigt at rebet er meget løst, så træet kan vokse videre uden at rebet beskadiger barken. Når du har bundet rebet sammen trækker du kassen ud så rebet strammes.
 
Redekasse af fyr
Her er en redekasse af fyr.
Foto: Malene Bendix.

 

Alle kan bruge ideen her – børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.