Mål lys med en pupilmåler

Lav en pupilmåler og mål forskellen i lys i en skov og på en mark.
Pupilmåleren.

Kort om lys og pupilmålere

Undersøg om der er forskel på lyset inde i skoven og ude på en mark. Du kan måle lyset ved at kigge din klassekammerat dybt i øjnene inde i skoven og ude på marken. 
 
Øjet som lysmåler
Du kan bruge den sorte pupil i midten af dit øje som lysmåler. Vores øje er meget følsomt overfor lys. Når der er meget lys, trækker pupillen sig sammen til en lille bitte prik, så der ikke kommer for meget lys ind i øjet. Når der er lidt lys, åbner pupillen sig og bliver stor, så meget lys kan trænge ind. Prøv det selv af - ved at se dig i et spejl med meget og lidt lys.
 
Lidt om skovens klima
Skoven skaber et helt specielt klima, som man kalder skovklima. Træerne står mange sammen og stritter op i luften. Deres blade skaber skygge for solen, læ for vinden og ly for regnen. Træerne forbinder jord og himmel, de fordamper vand, afgiver ilt og CO2 og skaber levesteder for masser af dyr og planter.
 
Klimaet i skoven kan du måle på, ved at undersøge f.eks. temperaturen, lyset, fugtigheden, vinden og regnen inde i skoven og ude på en mark med enkle målemetoder.
 
Her måler vi på lyset.
 

Sådan gør du

Undersøg lyset i skoven og udenfor
Find de to steder, hvor du vil sammenligne lyset. Det kan være inde i en skov - og ude på en græsmark.
 
Bed din makker om at lægge sig ned i græsset og kigge op i luften. Kig på hans eller hendes pupil og mål hvor bred den er i diameter. Du kan enten måle den med en lineal - eller bruge et udprint af pupilmåleren ovenfor til at måle med.
 
Skriv hvor bred pupillen er - eller hvilket nummer på pupilmåleren det svarer til - i et skema.
 
Klokken Pupilmåling i skov Pupilmåling på mark Kommentar
kl.
 
 
   
kl.
 
 
   
kl.
 
 
   
 
 
Hvad har du fundet ud af om lyset i skoven og på marken
Her er et par spørgsmål
 
Spørgsmål Du kan skrive dine svar og kommentarer her
Er der forskel på lyset inde i skoven
og ude på marken?
 
Hvis ja, hvorfor er der forskel?
 
 
Hvad fortæller det os om skovens klima?
 
 
Hvad fortæller det os om skoven som
levested for planter i skovbunden?
 
Hvad fortæller det os om skoven som
levested for dyr?
 
 
 
Hvad betyder lyset for urterne i skovbunden
 
Undersøg forskellige steder i skoven med din pupilmåler. F.eks. tæt granskov, bøgeskov, askeskov, en lysning osv. Undersøg samtidig hvor mange urter som vokser i skovbunden i de forskellige skovtyper.
 
Skovtype
Lys
(mål pupilstørrelse)
Urter i skovbunden
(få, middel, mange, rigtig mange)
*
*
 
 
 
*
*
 
 
 
*
*
 
 
 
*
*
 
 
 
*
*
 
 
 
 
 
Spørgsmål til din undersøgelse
 
1) I hvilken skovtype er der mest lys?
 
2) Planterne skal bruge lys for at kunne leve, fordi de laver det man kalder fotosyntese.
Hvis du var en plante, som voksede i skovbunden, hvilken skovtype ville du så helst vokse i?
 
3) Hvor vokser der flest planter i skovbunden? Hænger det sammen med, hvor der er mest lys? 
 
4) Forklar det du har set.

Alle kan bruge ideen her – børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.