De nye skove

Et hefte om skovrejsning der formidler den nuværende viden om at plante ny skov på landbrugsjord.
Natur Teknik. Intet foto.

Anmeldelse

Et aktuelt hefte om skovrejsning der formidler den nuværende viden om at plante ny skov på landbrugsjord.

I 1989 besluttede regeringen af Danmark skulle fordoble sit skovareal i løbet af en trægeneration (80-100 år). Det svarer til at skovene skal vokse til at dække omkring tyve procent af landets areal.

Hvor skal skoven dyrkes? Hvorfor? Hvilken? Hvad vil skovene komme til at betyde for friluftslivet? For grundvandet? Hvordan indvandrer planter og dyr til nye skove? Hvad betyder nye skove for dansk produktion af træ, energi og CO2?. Alt det - og meget mere - får man svar på i det lille hefte.

Kvalitet: Hæftet er ikke lavet for skoleelever. Men da det er overskueligt sat op og enkelt skrevet vil såvel lærere som de ældste elever her kunne hente værdifuld viden om et aktuelt emne.