Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark

Danskernes friluftsliv er en milliardindustri, der skaber 28.000 danske arbejdspladser. Rapport om friluftslivets økonomiske fodaftryk i Danmark.
Friluftsliv er fx kajakliv.
En ny rapport fra Skov & Landskab ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Forbruget i forbindelse med friluftslivet opgøres til i alt 29 milliarder kroner, og i gennemsnit forbruger danske husstande godt 11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark.
 
Fodaftrykket opgøres på tværs af en række forbrugstyper og knyttes direkte til en række friluftsaktiviteter. Samtidig gives en detaljeret indsigt i, hvilke former for forbrugsudgifter, der er tilknyttet friluftslivet i Danmark. Forbruget skaber aktivitet i de forskellige erhverv gennem forbrug af varer, der anvendes i forbindelse med friluftslivet, så som tøj, udstyr samt bøger og blade og meget, meget andet. Derudover skabes der aktivitet i en række serviceerhverv i forbindelse med udgifter til transport, fortæring, overnatning, med videre.