Ny forankring

Skoven i Skolen er fra sommeren 2021 forankret i fire danske nationalparker: Nationalpark Skjoldungernes Land, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Thy og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, samt i en bred Styregruppe. Se nedenfor.

Sekretariat

Siden sommeren 2021 har Skoven i Skolen haft til huse i Nationalpark Skjoldungernes Land, som ligger ved Lejre på Midtsjælland. Det daglige arbejde udføres af: 

 • Formand for styregruppen: Anders Bülow, e-mail: anbul@nst.dk.
 • Projektleder: Nynne Sørgaard, e-mail: nsoer@nst.dk.
 • Økonomi: Henrik Sidenius, e-mail: hespa@nst.dk.
 • Formidlingskoordinator: Malene Bendix, maben@nst.dk.

Skoven i Skolen
Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre
Telefon: 9359 7099.
E-mail: skoven-i-skolen@nst.dk.

Ny styregruppe

I efteråret 2021 fik Skoven i Skolen ny Styregruppe. Styregruppen er bredt sammensat ud fra et ønske om at forankre Skoven i Skolen og Udeskole.dk i danske nationalparker og en bred vifte af styrelser, foreninger og organisationer med interesse for børn, natur og udeskole. Medlemmer er:

 • Anders Bülow (formand), Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, Nationalpark Mols Bjerge
 • Cathrine Lykke Sørensen, Nationalpark Thy
 • Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 • Dorte Julie Engbo, Træ.dk
 • Jakob Walløe, Naturvejledning Danmark
 • Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 • Karen Barfoed, VIA UC (samt UdeskoleNet som suppleant for Mette Borremose)
 • Søren Præstholm, Center for Børn og Natur
 • Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
 • Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Lene Gryning, Danmarks Naturfredningsforening
 • Esben Eriksen, Astra
 • Sofie Banke, Miljøstyrelsen
 • Rasmus Schou Christensen, Friluftsrådet
 • Annette Rask Krogsøe, Natur & Ungdom.
   

Om Skoven i Skolen

Her kan du læse om Skoven i Skolen.

Læs mere
Tulipaner

Finansiering

Hvordan er Skoven i Skolen finansieret?

Læs mere
fisk

Kolofon for hjemmesiden

Her kan du se, hvem der har udviklet og bidraget til hjemmesiden.

Læs mere
Dunhammer

Årstidshjulet

Hvad kan du lave i naturen lige nu? Og om tre måneder? Find inspiration i Årstidshjulet

Læs mere
aarstidshjul