Fonde og organisationer

Skoven i Skolen er finansieret af en lang række delprojekter, som er støttet af følgende fonde og organisationer:

Nordea-fonden

I forbindelse med revitaliseringen af Skoven i Skolen i 2023 har Nordea-fonden ydet uvurderlig hjælp til såvel Skoven i Skolens nye hjemmeside og sekretariat, som til delprojekter om natursyn og biodiversitet, som Danmarks Jægerforbund og Naturvejledning Danmark er underleverandører på. Nordea-fonden har også tidligere støttet udviklingen af ny hjemmeside i 2013, som samlede Skoven i Skolen og Udeskole.dk. Fondet støttede også Genplant Planeten 2015 - 2017. 

Friluftsrådet

I forbindelse med revitaliseringen af Skoven i Skolen i 2023 har Friluftsrådet via Tips- og Lotto midlerne for Friluftslivet ydet uvurderlig hjælp til såvel Skoven i Skolens nye hjemmeside og sekretariat, som til delprojekter om natursyn og biodiversitet, som Danmarks Jægerforbund og Naturvejledning Danmark er underleverandører på. Friluftsrådet har også støttet etablering af Skoven i Skolen i 1999, samt en række delprojekter - heriblandt Udeskole.dk i 2006 og projektet "Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark". 

15. Juni Fonden

I forbindelse med revitaliseringen af Skoven i Skolen i 2022 og 23 har 15. Juni Fonden doneret et stort beløb, såvel til Skoven i Skolens nye hjemmeside, som til delprojekter om natursyn og biodiversitet, som Danmarks Jægerforbund og Naturvejledning Danmark er underleverandører på. 15. Juni Fonden har støttet udvikling af ny hjemmeside for Skoven i Skolen i 2013. Fondet støttede også Genplant Planeten 2015 - 2017.

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har støttet Skoven i Skolen med et fast basisbidrag fra 1999 til 2013 og derudover med en lang række samarbejder omkring bl.a. "Børn og Træer", "Genplant Planeten 2009 og 2010", 10 små børnehæfter udgivet i forbindelse med Skovens Dag, Naturstyrelsens naturvejledere m.v.

Aage V. Jensens Fonde

Aage V. Jensens Fonde har bidraget til etablering af Skoven i Skolen - og har støttet delprojekterne "Udvikling og udbredelse af Udeskole i Danmark" og "Naturfag i Naturen".

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets Tips- og lottomidler (udlodningsmidler) støttede etableringen af ny hjemmeside i 2013, som samler Skoven i Skolen og Udeskole.dk, samt en række delprojekter, fx Udeskole.dk, "Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark". 

G. B. Hartmanns Forskningsfond

G. B. Hartmanns Forskningsfond har støttet gennemskrivning og udgivelse af natur-teknik bøgerne "Børn og Træer" og klimaprojektet Genplant Planeten 2009 og 2010, hvor 55.000 børn plantede 180.000 træer for et bedre klima.

DONG Energy

Dong Energy støttede Genplant Planetens 2015 - 2017 med træer, midler til koordination, samt tli udvikling af klimamaterialer.

Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien

Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien har støttet etablering af Skoven i Skolen.

Træ.dk

Træ.dk har støttet etablering af Skoven i Skolen i 1999 - og er en del af Styregruppen.

Fonden for Bæredygtig Jagt

Fonden for Bæredygtig Jagt har støttet jagtmaterialet "På jagt med Skoven i Skolen".

Verdensnaturfonden: WWF

Verdensnaturfonden har støttet et undervisningsmateriale.

Grafisk Arbejdsgiverforening

Grafisk Arbejdsgiverforening har støttet udvikling og udgivelse af natur/teknik hæftet "Historien om papir, træer og tryk" og det materiale som hørte til.

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent har støttet udvikling og udgivelse af børnehæftet og undervisningsmaterialet "Skovens skrald og affald".

Danida Forest Seed Centre

Danida Forest Seed Centre har støttet udviklingen af gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder".

Tak

Tusind tak for al støtte. Uden den var vi ikke. Vi søger til stadighed støtte fra og samarbejde med private og offentlige fonde mv.
 

Om Skoven i Skolen

Her kan du læse om Skoven i Skolen.

Læs mere
Tulipaner

Hvem står bag Skoven i Skolen

Læs om Skoven i Skolens forankring, sekretariat og styregruppe.

Læs mere
Løv og nåle træer

Kolofon for hjemmesiden

Her kan du se, hvem der har udviklet og bidraget til hjemmesiden.

Læs mere
Dunhammer

Del en ide til udeskole

Del dine ideer til udeskole og udeundervisning med andre.

Læs mere
Tanglandskab
Guldsmed

Leksikon

I leksikon kan du finde viden om skov, natur, dyr, planter og meget andet.

Se en større leksikonoversigt her.

Find andre artikler i leksikonet