Matematik i det urbane miljø

Praktiske matematikopgaver, hvor eleverne skal arbejde med tabeller, gangestykker, geometriske figurer og areal i det urbane miljø.
Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen.

Forberedelse

Planlæg undervisningen således, at den skal foregå i byrummet og skolegården.

Forløbet kan som udgangspunkt laves på alle årstider af året, men egner sig mindre godt til vinter, da der både kan være sne på skilte i byen og frost i jorden, som begge dele kan gøre øvelserne for kompliceret.

Inden man laver undervisningsforløbet udenfor, skal eleverne på forhånd have kendskab til emnerne tabeller og gangestykker, samt geometriske figurer. Opgaven egner sig særdeles godt til afrunding af et matematisk forløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Det er også oplagt, at tale med eleverne om, hvordan matematik bruges i virkeligheden udenfor klasselokalet. Derudover er det relevant, at tale med eleverne om, hvorfor matematik er vigtigt og brugbart for dem i den virkelige verden.
 

Sådan gør du

a) Tal og algebra:

  1. Eleverne skal deles op i grupper, som hver især har enten en iPad eller smartphone som de kan tage billeder med. Eleverne skal tage billeder af forskellige skilte med tal i byrummet. Det kan både være vejskilte mht. farthastighed, husnumre eller prisskilte mm.
  2. Eleverne skal stå i en rundkreds i skolegården. Her skal de kaste med en bold til hinanden og opremse tabeller eller gangestykke, når bolden bliver kastet til dem.

b) Geometri:

  1. Eleverne deles op i grupper, og skal i skolegården vha. søm og snor lave geometriske figurer og beregne areal på disse. Opgaven egner sig bedst til steder, hvor man kan sætte søm i jorden. Det kunne fx være græsunderlag eller imellem kvadratiske fliser, hvor der er plads til at banke søm ned i samlingerne i hjørnerne.
  2. Eleverne skal ud i byrummet og tage billeder af forskellige geometriske plane og rumlige figurer, som de senere skal identificere og arbejde videre med i klassen.

Bearbejdning

Der er mulighed for at arbejde videre med opgaverne på forskellige måder.

Opgaverne er tilrettelagt således, at eleverne får lov til at bruge matematikken i praksis, og derefter kan omsætte deres erfaringer fra uderummet til ny viden indenfor.

I opgave a1 kan eleverne fx sætte billederne sammen i et slideshow, så skiltene bliver sat sammen som tabeller. Yderligere kan eleverne optage lyd til slideshowet, hvor de læser numrene op.

Forslag til videre arbejde

Når eleverne har prøvet, at arbejde med forskellige matematiske opgaver udenfor, kan de selv være med til at definere nye opgaver i det urbane miljø til hinanden. Det er vigtigt, at man som lærer opstiller rammer og emner for disse opgaver, således at det er tilpasset elevernes niveau og relevant for dem.

Der er både mulighed for at danne heterogene og homogene grupper til opgaverne. En anden mulighed kan også være at bruge forskellige Cooperative Learning strukturer i forbindelse med opgaven, så elever bliver fagligt udfordret ud fra deres specifikke niveau.

Opgaverne indeholder forskellige dele af Fælles Mål for matematik.

Eleverne skal arbejde med følgende færdigheder og kompetencer:

  • Eleven skal anvende hjælpemidler med faglig præcision.
  • Eleven skal oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler.
  • Eleven skal mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik.
  • Eleven skal anslå og bestemme omkreds og areal.
  • Eleven skal undersøge geometriske egenskaber ved plane og rumlige figurer.