Stenløb

Et stenløb på 2 timer, hvor en enkelt lærer kan have mange elever i gang på samme tid. Passer til 3.årgang. Godt til en fagdag eller tur ud af huset.
Skema.

Forberedelse

Inddel alle eleverne i hold på 4 - 6 personer. Holdene kan have navne eller farver (det vil være oplagt at have sten-navne). Alle eleverne skal også have et tal, som de skal huske. Tallet er vigtigt i forhold til, hvornår eleven skal være holdkaptajn. 

Alle aktiviteter er på tid. Når en aktivitet sættes igang, indkalder læreren alle holdkaptajner (eks. Alle 1'ere) og giver dem information om aktiviteten og tidsaspektet. Holdkaptajnerne skal bagefter gå hen til deres gruppe og informere gruppen om aktiviteten.

Efter endt aktivitet skal holdkaptajnen melde tilbage til læreren om gruppens resultat. 

Læreren tildeler point efter eget system eller efter placering.

Sådan gør du

Aktiviteter:

Opgave 1: Find så mange sten, som muligt med hul i (tid 10 min.)

Opgave 2: Stable sten ovenpå hinanden, som et tårn. Hvor mange sten? (tid 5 min.)

Opgave 3: Hvem kan slå flest smut? Lav først en konkurrence i gruppen og send derefter den bedste i kamp mod de andre grupper (tid 15 min.)

Opgave 4: Find flest stensæt (et stensæt består af en granit, en gnejs, en flint og en pophyr) (tid 10 min.)

Opgave 5: Find Gnejsen. Læg 5 stk gnejs mellem 25 andre sten. Gruppen får 1 minut til at finde så mange gnejs som muligt. 1 point pr. gnejs (Tid ialt ca. 10 min.)

Opgave 6: Find en sten i gruppen som man mener vejer tættest på 1 kg. (tid 5 min.)

Opgave 7: Find den største sten som gruppen kan løfte hen til bedømmelseszonen/læreren (tid 5 min.)

Opgave 8: Lav et kunstværk med sten (15 min.) (læreren kan bedømme efter kreativitet, symmetri, materialevalg etc.)

Bearbejdning

Læreren kan selv skrue på og ned for konkurrenceelementet i løbet og bruge pointskemaet, som er vedhæftet.

Løbet kan indgå i en fagdag på stranden, hvor man evt. også kunne lave mad, bål og fange krabber.
 

Forslag til videre arbejde

Vi undersøger sten - fra Geografiforlaget

  • Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
  • Eleven kan sortere og klassificere
  • Eleven har viden om fagord og begreber
  • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt