Saml skrald langs kysten, og lav land art

Saml skrald langs kysten, og brug det til at lave noget visuelt, for at sætte fokus på problemerne med eksempelvis plastik i havene.

Forberedelse

Affald i havet er et stort problem, både globalt, men også i Danmark.
Havpattedyr, fugle og fisk risikerer at dø når de bliver viklet ind i gamle fiskenet, reb og plastposer eller sluger plaststykker som kapsler og andre mindre dele.
80 % af den skrald der er i havet, kommer fra landbaserede aktiviteter. De resterende 20 % stammer fra aktiviteter på havet.

Ifølge FN's Miljøprogram UNEP udledes der hvert år omkring 6,4 mio. tons affald i verdens have.
Ifølge kommunernes internationale miljøorganisation KIMO, dumpes der hvert år 20.000 tons affald i Nordsøen.

I 2015 blev der igennem Danmarks Naturfredningsforenings skoletjenestes skraldejagt, samlet 132.000 kilo skrald i naturen af 90.000 børn.

Affalds nedbrydningstid i naturen:

 • Døde dyr, madrester og hundelorte – 2 uger
 • Ispapir – 2 år
 • Cigaret-skodder – 4 år
 • Tøj – 5 år
 • Møbler – 13 år
 • Kapsler – ca. 100 år
 • Plastikposer – 400 år
 • Plastikflasker – 500 år
 • Dåser – 500 år
 • Cykler – mere end 1.000 år
 • Flasker og glas – 4.000-1.000.000 år
 • Tabte mobiltelefoner og batterier – mere end 1.000 år. De indeholder også giftige stoffer, som forurener naturen.


Land art ('jordkunst'; 'stedsbestemt kunst') er en kunstform hvor naturen spiller en central rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse. Den opstod i USA i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne og befinder sig genremæssigt mellem skulptur og landskabsarkitektur. Det er ofte ikke meningen af projekterne skal vedligeholdes, men netop udsættes for vind og vejr.

Formål:

 • At sætte fokus på problemet med skrald i havet og på kysterne med en legende og kreativ indgangsvinkel. Herigennem er forhåbningen, at vi kan påvirke affaldsdumping i en positiv retning.
 • At sætte fokus på menneskets påvirkning af kysterne.


Mål:

 • At deltagerne kender til fakta og problemstillinger vedr. skrald på stranden
 • At deltagerne erfarer med egne øjne, hvor meget skrald der findes ved kysten
 • At deltagerne opnår erfaring i at arbejde sammen og opnå et resultat
 • At deltagerne tilegner sig viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden

Sådan gør du

Alt efter antal deltagere, kan der deles op i flere grupper. 4 – 6 stykker i hver gruppe.
Kom med et oplæg omkring problemerne med skrald i havet og på stranden.
Gå langs stranden med deltagerne og saml alt det skrald i kan finde, herunder er drivtømmer, mursten og lign. også skrald, da det også er menneskelig påvirkning af naturen.
Efter et kvarters tids indsamling skal grupperne samles. Alt det indsamlede affald tømmes ud på lagenet, og nu skal der laves kunst.
Normalt er Land art noget forgængeligt. I denne sammenhæng skal skulpturerne laves, og derefter afleveres på genbrugspladsen.  
Der kan sættes forskellige rammer for, hvad skulpturerne skal munde ud i, her er nogle eksempler: Lav mandalaer, flyvemaskiner eller biler hvor deltagerne skal kunne sidde i, eller lav abstrakt kunst.
Grupperne får en halv time til at lave hver deres land art. Når kunststykkerne er færdige skal de fotograferes sammen med deltagerne, og  lægges op på Facebook/Instagram med hashtagget #lysttilkyst-skrald. På denne måde lever skulpturerne videre, selv efter skraldet er røget videre i systemet.
Til sidst skal affaldet sorteres i affaldssække, og afleveres til rette sted. (genbrugspladsen)

Bearbejdning

Evt. kan den samlede mængde affald vejes, da dette kan give et resultat at forholde sig til.
Der kan tages en efterfølgende snak med deltagerne, om de er blevet overraskede over mængden af affald i naturen, og hvor lang tid det tager for forskelligt skrald at blive nedbrudt.

 

Læs også

Viser  ud af 

at deltagerne tilegner sig viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden - Fælles mål for Natur/teknologi efter 4. klassetrin, perspektivering - naturen lokalt og globalt