Bæredygtigt skovbrug

Lidt om hvad bæredygtigt skovbrug er - og de skov-politiske ideer, der fremmer en bæredygtig skov.
Træstammer

Her kan du læse lidt om hvad bæredygtigt skovbrug er - og de skov-politiske ideer, der fremmer en bæredygtig skov.

I 1990'erne er skovbrug blevet et vigtigt emne i den internationale miljøpolitik. Verdens skove skal dyrkes og bruges bæredygtigt. Det vil sige at der skal sikres både en god økonomi og og en økologi i skovene, så mennesker både nu og i fremtiden kan nyde godt af skovens mange forskellige værdier.

Det er især rydningen af de tropiske skove, der har sat gang i debatten. Nu gransker lande over hele verden deres eget skovbrug for at sikre, at det er bæredygtigt. Også Danmark.

En bøgeskov som er sået af sig selv. Foto: Søren Fodgaard

Lysbrønd. En gammel bøg er faldet - og lyset får unge bøge til at vokse op.
Foto: Søren Fodgaard.

Bæredygtig skovdrift i Danmark
I 1994 fremlagde den danske regering sin Strategi for Bæredygtig Skovdrift. Den konkluderede, at dansk skovbrug i international målestok er inde i en bæredygtig udvikling. Ikke mindst fordi skovarealet og mængden af træ har været stigende i 200 år - og fordi det fortsætter.

Problemer
Men der er også problemer: Skovbruget er stærkt afhængig af sundheden og økonomien i de mange rødgranskove - og på begge punkter har der været problemer i 1990'erne. Desuden har man ikke haft nogen plan til at sikre de oprindelige danske skovtyper og deres rige dyre- og planteliv.

Skovpolitik
Derfor er der taget flere skovpolitiske initiativer for at fremme en bæredygtig udvikling af skovene:

Regeringen har således sat sig mål, at:

  • fordoble skovarealet.
  • øge arealet med løvskov.
  • fremme en mere varieret, stabil og natur-nær skovdrift i nåletræ-plantager.
  • udlæg af arealer til urørt skov (naturlig udvikling).
  • bevare særlige naturtyper og kultur-historiske drifts-former, f.eks. stævning gennem naturpleje.
  • udvikle nye produktionsmetoder.
  • øge anvendelsen af træ - både til energi og til træprodukter.

Alle de fine mål er fulgt op med økonomiske tilskud til private skovejere, der gør en indsats for at fremme udviklingen inden for disse områder. Statsskovene bliver drevet, så de følger målsætningen.