Skovbrug som erhverv

Hvor mange er ansat i skoven? Tjener man penge på skovbrug? Hvor meget træ fældes? Få svar her.
Skovarbejder saver i en stamme

Klik på det du vil læse om

Skovbrug

Selvom skoven ligner den rene og skære natur – så er det faktisk en virksomhed. En virksomhed der producerer og sælger træ, træprodukter – og oplevelser.
 

Ansatte

Der arbejder omkring 3000 mennesker i dansk skovbrug. Det er skovejere, skovridere, skovfogeder, skovarbejdere, skovbrugskonsulenter og andre.
 

Indtægter

En typisk skovejendom tjener sine penge på:

Måling af stammens bredde
Skovbrugeren er stærkt optaget af træernes tykkelse: Jo større diameter, jo flere og bedre anvendelsesmuligheder. Og derfor en højere salgspris pr. kubikmeter for skovejeren.
Foto: Søren Fodgaard

 

Hugst og indtjening

I Danmark fælder man cirka 2 millioner kubikmeter (m3) træ om året. Det kalder man årlig hugst. 2/3 af det træ man fælder er nåletræ. På figuren kan du se, hvordan det har ændret sig år for år fra 1961. De store tal i 1968 og 1982 skyldtes stormfald året før.

Den årlige hugst af træ

signaturforklaring
Den årlige hugst af træ

Hvad tjener dansk skovbrug

De danske skove producerer træ og pyntegrønt for godt 1 milliard kroner om året. Ved siden af tjener skovbruget omkring 100 millioner kroner på udlejning af jagt om året – og 100 millioner på planteskoler og andet. På figuren kan du se hvordan skovbrugets indtjening har været siden 1985.

border=0

Signaturforklaring
 

Skovens produkter

Skovbrug er et langvarigt arbejde. Der kan gå mellem 50 og 150 år fra man planter et område til med små træer - til de er store nok til at blive fældet. Der går altså lang tid fra man sætter en skov – til man tjener penge på den. De folk der driver skoven gør alt hvad de kan, for at træerne skal vokse så godt så muligt. De gør det for, at det træ der bliver fældet 150 år senere kan blive af den bedste kvalitet, så det kan sælges til en god pris.

Mens træerne vokser tynder man ud. Udtyndingstræet kan nogen gange også sælges.
 

Hvad bliver træet til

Her kan du se to figurer, der viser hvad træet fra skoven bliver til. Der er en figur for løvtræer – og en for nåletræer.

Fordeling af hugsten af løvtræ
Løvtræ
Fordeling af hugsten af løvtræ
 
Fordeling af hugsten af nåletræ
Nåletræ. Fordeling af hugsten af nåletræ.
Figurerne viser hvad det træ man fælder i skoven bliver til. Tallene er skønnet af Dansk Skovforening på baggrund af hugststatistikker og målinger i enkeltbevoksninger.
 

Når træet bliver bearbejdet kan der dog ske nogle forskydninger: Når det gode træ (tømmer og kævler) skæres til, bliver en del af træet til savsmuld, flis og andre biprodukter. Dette sælges så videre for at blive brugt til papir, plader eller energikilde, dvs. brænde.
 

Pyntegrønt

Danmark er Europamester i at dyrke og sælge juletræer og afskåret gran – det man på fagsprog kalder pyntegrønt. Hvert år producerer man pyntegrønt for cirka 3/4 milliard kroner i Danmark. De 1/2 milliard stammer fra juletræer og gran, der er dyrket i skovene. Den sidste ¼ milliard stammer fra juletræer og gran der er dyrket på landbrugsjord.
 

Flere og flere

Produktionen af juletræer stiger kraftigt. Det ventes at den i år 2003 vil runde 15 millioner juletræer om året. Produktionen af klippegrønt vil stige en smule til omkring 40.000 tons om året.

signaturforklaring


Produktion af klippegrønt


Produktion af juletræer