Cellulose

Hvad er cellulose

Kort om cellulose

Cellulose er et af de mest almindelige organiske stoffer i naturen. Du finder det i planternes cellevægge - f.eks. i træer, græs, halm, bomuld og papyrus. I et træ består 40 - 50 % af veddet af cellulose.
 

Hvad bruger vi cellulose til

Vi mennesker bruger cellulose til papir, der næsten består af ren cellulose. En del af de træer man fælder i skoven går til cellulose. Man bruger også cellulose til tøj, f.eks. viskose og rayon - og til det gennemsigtige plastikmateriale cellofan. 
 

Kemisk beskrivelse

Når det er lyst foregår fotosyntese i træernes blade. Ved fotosyntesen forbindes kuldioxid fra luften med vand fra jorden så der dannes rørsukker (glucose) og ilt.
 
Fotosyntesen
 
eller som kemiske formler:
 
CO2 + H2O + solenergi => C6H12O6 og O2
 
Rørsukker- eller glucose-molekylerne er små. De bliver transporteret fra bladene ned i træets vækstlag i barken. Her bliver rørsukker (glucose) omdannet til cellulose, som er den vígtigste del af veddet - og til stivelse, som er træets forrådsstof.
 
Rent kemisk er cellulose det man kalder et polysaccarid - dvs. en meget lang kæde af rørsukker- (glucose-) molekyler. Hvert glucose-molekyle består af en ring af kulstofatomer med lidt ilt og brintatomer på - og du skal altså forestille dig en lang kæde af sådan nogle.
 
Man kan skrive den kemiske formel for cellulose kort sådan: (C6H10O5)n.
 
Cellulose adskiller sig fra stivelse ved den måde, som glucose-molekylerne er bundet til hinanden på. De er bundet med noget man kalder β-1,4-bindinger. De hæfter glukose-molekylerne sammen i lange, uforgrenede kædemolekyler. Hvis kæderne kommer til at ligge tæt kan de blive bundet sammen på tværs med brintbroer.
 

Nedbrydning af cellulose

Det er kun bakterier der kan nedbryde cellulose. De bruger et enzym der hedder cellulase, der kan hydrolysere cellulose.
 
De dyr som kan fordøje cellulose - f.eks. drøvtyggere som hjorte, kør, får m.fl. - får hjælp af bakterier og gærsvampe i drøvtyggermaven. Der er nemlig ikke nogle pattedyr, som har et enzym, der kan nedbryde cellulose.