Danmark i tal

Her kan du finde de højeste bakker, de længste åer og de største skove i Danmark.
Kastanjer i børnehænder

Danmark er land og vand

Øer og vand
Danmark er et lille land, der består mest af øer og vand. 406 øer har vi, hvis vi tæller alle de øer med der har et navn – og så den store halvø Jylland. Det gør at vi har en masse kyst i Danmark. 7313 kilometer, hvis vi måler kysten omkring hver eneste lille ø med.

Hvor stort er vores land?
Landet Danmark dækker et areal på 43.093 kvadratkilometer (km2).

  • Hvor langt tror du der er fra nord til syd?
  • Hvor langt tror du så der er fra øst til vest?
Se det under billedet.
 
Kort over Danmarks skove cirka 1 : 1.800.000.
Tegnet af Statens Planteavlsforsøg i 1990érne.
Svar
  • Skagens Odde er det nordligste punkt i Danmark – og derfra og til det sydligste punkt ved Gedser Odde er der 356 kilometer.
  • Fra det vestligste punkt ved Blåvands Huk til det østligste punkt ved Christiansø er der 453 kilometer.
     

Højest, størst og længst i Danmark

Vores natur er meget smuk – og meget varieret, når man tænker på hvor lille og tæt befolket vores land er. I tabellen kan du se lidt om de højeste, længste, og største søer, øer, bakker, skove osv. i Danmark. Tallene stammer fra 1998.
 

De største skove i Danmark

Først kigger vi selvfølgelig på skovene. Hvem ved, måske bor du lige i nærheden af en kæmpeskov.
 
Skovens navn
Skovens areal i hektar (ha)
(1 hektar er 100 x 100 meter)
Rold Skov i Nordjylland
8000
Klosterheden Plantage i Vestjylland
6300
Almindingen-Paradisbakkerne på Bornholm
5900
Gribskov i Nordsjælland
5600
Løvenholm-Fjeld Skove i Østjylland
4300
Skovene øst for Slagelse, Vestsjælland
3800
Gludsted Plantage i Midtjylland
3400
Nystrup-Torup Plantager i Nordjylland
3350
Silkeborg Statsskove i Midtjylland
3325
Skramsø-Skærsø Plantager, Østjylland
3250
 

De højeste bakker i Danmark

Her kan du se de bakker der stikker højst op i landskabet. Det er jo ikke meget imod Mount Everest, men det er ihvertfald sjovt at klatre derop - og du kan gøre det uden ekstra ilt. Prøv det hvis du kommer forbi.
 
Navn Højde i meter (m) over havets overflade
Yding Skovhøj i Østjylland 173 m
Ejer Bavnehøj i Østjylland 171 m
Rytterknægten på Bornholm 162 m
Himmelbjerget i Østjylland 147 m
Aborrebjerg på Møn 143 m
Ørnekol i Østjylland 138 m
Agri Bavnehøj i Østjylland 137 m
Knøsen i Nordjylland 136 m
Stabelhøje i Østjylland 135 m
Frøbjerg Bavnehøj på Fyn 131 m
 

De største søer i Danmark

Her kan du se nogle af de virkelig store søer i Danmark. Arresø, som er den allerstørste, virker nærmest som hav, men vandet er fersk.
 
Søens navn
Søens areal i hektar
(1 hektar er 100 x 100 meter - og 100 hektar er 1 km2)
Arresø i Nordsjælland 3950 ha
Stadil Fjord i Vestjylland 1850 ha
Esrum Sø i Nordsjælland 1740 ha
Mossø i Østjylland 1660 ha
Saltbæk Vig på Vestsjælland 1560 ha
Tissø på Vestsjælland 1270 ha
Furesøen i Nordsjælland 930 ha
Søndersø på Lolland 850 ha
Skanderborg Sø i Østjylland 800 ha
Julsø-Borre Sø i Østjylland 780 ha
 

De længste vandløb i Danmark

I Danmark hedder de største vandløb åer. Også selvom vores største åer faktisk er store nok til at være små floder. Hvis du nogensinde har prøvet at sejle på en å, så ved du at åen er speciel ved at have to bredder og at vandet strømmer afsted i en retning. Det skaber nogle helt specielle forhold for dyr og planter i åen. De skal nemlig kunne holde sig fast i det strømmende vand, hvis de ikke vil ende i havet.

Vandløbets navn Åens længde i kilometer (km)
Gudenåen i Østjylland 158 km
Storeå i Vestjylland 104 km
Varde Å i Vestjylland 99 km
Skjern Å i Vestjylland 94 km
Suså på Sjælland 83 km
Karup Å i Vestjylland 78 km
Vidå i Sønderjylland 68 km
Ribe Å i Sønderjylland 67 km
Kongeåen i Sønderjylland 65 km
Odense Å på Fyn 53 km
 
 

Danmarks største øer

Danmark består først og fremmest af øer og så den store halvø Jylland. 406 øer har et navn. Her kan du finde arealerne af de største af dem i kvadratkilometer (km2):
 
Øens navn
Øens areal i kvadratkilometer (km2)
Sjælland
7031 km2
Vendsyssel-Thy
4685 km2
Fyn
2985 km2
Lolland
1243 km2
Bornholm
588 km2
Falster
514 km2
Mors
363 km2
Als
312 km2
Langeland
284 km2
Møn
218 km2