Guldsjakal (Canis aureus)

Her kan du læse om guldsjakalen. Om dens udseende, hvad den spiser, hvor den kommer fra, hvordan den bor og får unger.
Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark? Foto: iStock

Klik på det du har lyst til at læse om:

Vidste du at:

  • Guldsjakalen er en ny art, der er på vej til at indvandre til Danmark?
  • Guldsjakalen oprindeligt kommer fra Asien, Rusland, Balkan og Nordafrika?
  • Guldsjakalen hører til i hundefamilien og bl.a. er i familie med ulve, sjakaler og hunde?
  • Guldsjakalen minder om en mellemting mellem en stor ræv og en lille ulv?
  • Guldsjakalerne danner par for livet?
  • Guldsjakalen nogle steder regnes for et nyttedyr, fordi den holder bestandene af gnavere nede?
  • Det er forbudt at jage guldsjakalen i Danmark?

 

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Guldsjakal. Foto: iStock

 

Fakta om guldsjakalen

Udseende
Guldsjakalens pels er gullig, eller bleg-gylden. På ryggen og halen er den mørkebrun. Pelsfarven kan variere hen over året. Pelsen er kort og ret strid. Et karakteristisk træk ved guldsjakalen er, at de to midterste trædepuder på forpoterne er sammenvoksede ved basis.

 

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Guldsjakal. Foto: Colourbox

 

 

Fakta

Længde

ca. 70-85 cm, hale ca. 25 cm

Vægt

7-15 kg

Skulderhøjde

40-50 cm

Kønsmoden

11 måneder gammel

Antal kuld pr år

1

Antal unger i et kuld

1-9 unger

Bestand i DK

Der findes sandsynligvis ikke ynglende guldsjakal i Danmark endnu

Jagt og regulering

Ingen

 

Forveksling
Guldsjakalen minder lidt om en lille spinkel ulv, men den er noget mindre end en ulv. Guldsjakalen ligger størrelsesmæssigt mellem en ulv og en ræv. Guldsjakalen vejer 7-15 kilo, som er noget mere end en ræv, som normalt vejer 6-8 kilo og meget mindre end en ulv, som normalt vejer 25-60 kilo. Den gyldne til gullige pelsfarve er også forskellig fra ræv og ulv. Og i modsætning til ræven har guldsjakalen ikke en hvid halespids.

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Ræv, guldsjakal og europæisk ulv. Guldsjakalen kan forveksles med en stor ræv, eller en lille ulv. Fotos ræv og ulv: Pixabay. Foto guldsjakal: iStock.

 

Levested

Guldsjakalen er meget tilpasningsdygtig og findes derfor i mange forskellige former for levesteder. Den kan leve i ørkener, i skovområder og i bjerge. Da guldsjakalen er en ret ny art i Europa, ved vi endnu ikke så meget om, hvilken form for levested den foretrækker her, men noget tyder på, at den godt kan lide at leve i et område med natur og eng-områder, hvor der er rig mulighed for at finde føde, som fx små pattedyr, ådsler, frugt og bær. Guldsjakalen kan også søge føde i form af affald nær bebyggelse og i byer.

Udbredelse

Guldsjakalen har et meget stort udbredelsesområde som strækker sig fra det sydlige Asien til det sydlige Rusland, Balkan og det nordlige Afrika. Guldsjakalen er under naturlig spredning til resten Europa muligvis som resultat af ændrede klimaforhold som mildere vintre. Guldsjakalen er en forholdsvis ny art for det nordlige Europa og Skandinavien. Guldsjakalen er i stand til at vandre flere hundrede kilometer, hvilket gør, at den ret hurtige kan indvandre til nye udbredelsesområder. Den er inden for de seneste 5-10 år bl.a. blevet set i de baltiske lande, Tyskland og i Danmark. I Tyskland ynglede guldsjakalen i 2021 og 2022 og derfor formodes der ikke at gå mange år, før guldsjakalen også vil yngle i Danmark.

Familie

Guldsjakalen hører til hundefamilien, som er en familie af rovpattedyr, der opdeles i to underfamilier; ægte hunde og uægte hunde. Guldsjakalen hører til underfamilien af ægte hunde, der er i familie med de forskellige arter af ulv, sjakal, mårhund og hund.

Guldsjakalens liv

Levevis

Guldsjakalen er mest aktiv om natten, og den tilbringer dagen i sin hule. Hvis den lever i områder, hvor den ikke bliver forstyrret af mennesker, kan den også være aktiv om dagen.

Guldsjakalen danner par for livet. De bor sammen som par eller i små familiegrupper med ’hjælpere’, der er sidste års hvalpe. Både han og hun deltager i yngelpleje og forsvar af territoriet.

Parret holder til i en ynglehule, som kan være en grav, de selv graver eller overtager fra en anden art. I områder med klipper laves hulen mellem klippesprækkerne.

Guldsjakalerne kommunikerer med hinanden gennem mange forskellige lyde og kald.

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Han og hun danner par for livet (tv). Guldsjakalen kommunikerer ved hjælp af mange forskellige lyde, kald og kropssprog (th). Fotos: iStock

Føde

Guldsjakalen er altædende og en god jæger. Den kan jage alene eller i mindre flokke. Guldsjakalen er god til at tilpasse sig den føde, der findes i de områder, den bor i eller kommer til. Den æder bl.a. ådsler, gnavere, andre små pattedyr, fugle, padder, æg, insekter og frugt. Den kan også finde på at æde affald, hvis den bor i nærheden af mennesker.

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Guldsjakal med bytte i munden. Foto: iStock

 

Guldsjakalen får unger

Hunnen er i løbetid i 3-4 dage, hvor parring er mulig. Hunnen er drægtig i 60-63 dage, hvorefter hun føder et kuld hvalpe. Der kan være mellem 1-9 hvalpe i kuldet, men det mest almindelige er 2-4 hvalpe. Hvalpene er blinde ved fødslen og vejer kun 200-250 gram. Efter 10 dage åbner hvalpenes øjne sig. Hvalpene dier i 8 uger, derefter fodres de med opgylpet mad. Når de er cirka 3 måneder gamle, begynder de at æde fast føde. Både hun, han og en eller flere ’hjælpere’ (hvalp/hvalpe fra sidste år) hjælper med yngelpleje, fødesøgning og opfostring af de nye små hvalpe. Hvalpene er kønsmodne, når de er 11 måneder gamle.

Vidste du at guldsjakalen er på vej til Danmark?
Guldsjakal hvalpe og guldsjakal familiegruppe. Fotos: iStock.

Jagt

Der er på nuværende tidspunkt ikke jagttid på guldsjakalen i Danmark. Guldsjakalen er ikke klassificeret som en invasiv art. I stedet er guldsjakalen klassificeret som en hjemmehørende art, fordi Danmark er en del af dens naturlige udbredelsesområde. Det vil sige det område, som guldsjakalen naturligt kan sprede sig til uden menneskelig indblanding.