Hugst

Her kan du se hvor meget træ vi fælder i Danmark.
skovarbejder fælder træ. Foto: Skov- og Landskab.

Hvor meget træ fælder vi om året i Danmark?
I gennemsnit bliver der fældet 1.830.000 kubikmeter (m3) træ i Danmark hvert år. Men hvor meget er det egentlig?

Hvis vi lagde alt det træ vi fælder på ét år op i én lang brændestabel, der var 3 meter bred og 3 1/3 meter høj, hvor lang ville dem så blive?
 
For hver meter brændestabel ville der være 10 kubikmeter træ.
 
Brændestakken ville derfor blive 183.000 meter - eller 183 kilometer. Den ville kunne nå næsten hele vejen fra København og til Odense - over Storebæltsbroen og det hele. Det er da noget.
 
Træarter
Her er en tabel der viser, hvor meget vi fældede af de forskellige træarter i 2001.
 
Træart Kubikmeter (m3) træ fældet i 2001
Bøg 315
Eg 73
Andet løvtræ 118
Nåletræ 1.239
   
Hugst i alt i 2001 1.795