Husskade (Pica pica)

Her kan du læse om husskaden.
Husskade

Klik på det du har lyst til at læse om:

Vidste du

  • at husskaden er en af vores flotteste fugle - og også en af de mest hadede 
  • at husskaden har tag på sin rede
  • at husskaden elsker blanke ting – og at man ofte kan finde kapsler o.a. i skadereder.
     

Fakta om husskaden

Hvordan ser husskaden ud
Det er let at genkende en husskade - og du har garanteret set den, for den lever over hele Danmark – både i byer, i det åbne land og i skove. Husskaden er en meget smuk fugl – sort og hvid med et blå-grønt metalskær over vingerne. Den bliver også kaldt for Nordens paradisfugl.

husskade_paa_tagryg_400p.jpg
Husskadens flotte fjerdragt er let at kende
Foto: Jan Skriver

 

Kald
Hvis der er husskader, kan du også let kende dem på deres skrattende kald: ”Tjak-tjak-tjak”. Det er ikke så kønt, men husskaden kan også synge med knurrende, pibende lyde.

Fakta
Her kan du se lidt fakta om husskaden:

 Husskade-tabel  
 Længde  44 – 46 cm – heraf er halen 25 cm.
 Vingefang  52 – 60 cm
 Vægt  200 – 250 g
 Alder  10 – 15 år
 Lever den alene, i par eller flok  I par i yngletiden, ellers i små flokke.
 Trækfugl eller standfugl  Standfugl
 Yngle-tid  April – juni
 Hvor mange kuld unger  1
 Hvor mange æg  5 - 8 grønlige æg med brune prikker
 Hvor lang tid ruger husskaden  22 dage
 Hvor lang tid går der før unger er flyvefærdige ?  22 - 27 dage
 Hvor lang tid går fra ungerne er flyvefærdige til de er uafhængige ?  Uvist

 

Husskadens liv

Føde
Husskaden æder næsten alt – insekter, orme, snegle, edderkopper, bænkebidere, frugt og frø. Den tager også fugleæg og fugleunger – og leder efter fuglereder, den kan tømme. Den er ligeglad med at forældrefuglene forsvarer reden.

Man skulle tro at husskaden på den måde skader de andre fugle. Men undersøgelser viser, at bestande af f.eks. solsorte er lige så store i områder med mange husskader, som de er i områder med få. Hvis husskaden ikke spiser nogle af fugleungerne, kommer der så mange, at de vil dø af mangel på mad, eller af sygdomme året efter.

Husskade og kokasse
Husskaden æder næsten alt. Her er den igang med en kokasse.
Foto: Jan Skriver

 

Territorium
I yngletiden har hvert husskade-par deres eget territorium – og det er ret stort. I et godt territorium er der masser af mad og gode redepladser. De fugle der har et godt territorium lægger æg tidligere, og får flere unger på vingerne, end de fugle der har et dårligt territorium.

Skadebryllup
Om foråret kan man nogen gange se 20 – 30 skader samle sig på et sted. Her jager de hinanden og vipper med halerne. Det sker ofte, hvis et skade-par har haft et godt territorium sammen – og så den ene er død. Så kommer husskader fra hele egnen, og frier til den enlige skade. Selv husskader der er ”gift” med en anden skade, kan finde på at gøre kur til enken, for at få lov at bo på det gode territorium.
 

Husskaden får unger

Husskaderne bygger rede i marts og april. Reden er stor og rund. Den består af grene og kviste, der er foret med mudder og planter. De fleste skadereder har et tag og en eller to indgange. Taget beskytter reden mod at blive plyndret af andre fugle. Ægrøverne er krager og faktisk også andre husskader.

Du kan let se husskadens rede i høje træer om efteråret, når bladene falder af.
 

Husskadens udbredelse

Danmark
Husskaden findes overalt i Danmark. Især i Nord- og Vestjylland er den meget almindelig.

Resten af verden
Husskaden er udbredt i store dele af Europa, Asien og Nordamerika.
 

Husskaden og mennesket

Forfulgt
Husskaden lever ofte tæt ved menneskenes huse. Her tør de andre kragefugle ikke komme, så her har de føden for sig selv. Men menneskene bryder sig ikke om husskaden, og forfølger dem.

Skade
Hvorfor hedder skaden skade? Ordet ”skade” er et gammelt nordisk ord for en lang, spids genstand - som husskadens hale.