Kragefugle

En krage er ikke bare en krage. I Danmark har vi både krager, ravne, råger, alliker, skovskader og husskader. Dem kan du læse om her.
allike
Klik på det du vil vide mere om:
 

Vidste du - om kragefugle?

  • Kragen og ravnen har navn efter den lyd de siger.
  • Vi har to slags krager i Danmark: sort krage og grå krage.
  • Før vi fik dannebrog som flag, havde vi et flag med en ravn på.
  • Husskade er også en kragefugl. Hunnerne fortrækker de hanner, der bygger de største reder.
  • Husskadens værste fjende er husskaderne, de plyndrer hinandens reder.
  • Flere af kragefuglene er naturens skaldemænd, de spiser især ådsler.
  • I 1950 var der kun 16 ravne tilbage i hele Danmark.
     
Ravn
En gammel ravn i sneen.
Foto: NaturGrafik.dk
.

Fakta om kragefugle

I tabellen nedenfor kan du finde fakta om vores forskellige kragefugle.
 
Kragefugle
Ravn
Gråkrage
Råge
Allike
Skovskade
Husskade
Vægt
(gram)
1.250
600
575
 
 
 
Længde
(cm)
67
51
49
34
35
51
Vingefang
(cm)
130
100
94
74
58
88
Antal kuld
pr år
 
 
 
 
 
 
Antal unger
i et kuld (max)
 
6
6
7
8
9
Rugetid
(dage)
21
18 - 19
16 - 18
16 - 19
17 - 19
17 - 19
Ungetid
(dage)
40
37
30
35
42
30
Antal ynglepar
i Danmark
600
160.000
40.000
34.000
56.000
249.000
Jagt
Nej
Ja
Regulering
Nej
Nej
Ja
Nedlagte fugle
 
100.000
100.000
 
 
40.000

 
Husskade
Kragefugle er altædende. Her æder en husskade lige lidt af en kokasse.
Foto: Jan Skriver, Dansk Ornitologisk Forening.
 

Fra Kragefuglenes liv

Udseende
Kragefugle er halvstore fugle med kraftigt næb og sorte ben. Han og hun er ens i farven.
 
Hvad spiser kragefugle
Kragefugle er altædende, hvilket betyder, at de spiser bær, insekter, frugt, ådsler, nødder, affald, andre fugles æg og unger.
 
Luft-akrobat
Kragefugle er dygtige flyvere og især ravnen og alliken er meget dygtige flyvere. De optræder som luftakrobater.
 
Kloge fugle
Kragefugle er kloge fugle. Forskere har vist, at de har høj intelligens og kan løse opgaver, som er komplicerede for mange andre fugle og dyr. Hvis du fx sætter en kragefugl på den ene side af et hønsenet og lægger noget mad på den anden side - og der tilfældigt ligger en pind på kragens side - så vil kragen kunne tage pinden og bruge den som værktøj til at få fat på maden.
 
God hukommelse
Skovskaderne samler frø fra træerne og gemmer dem i jorden om efteråret. De kan finde dem igen, selvom sneen dækker jorden om vinteren. Det er dog ikke alle frø, den kan huske at finde, så de kan spire og starte en ny skov. Skovskaden er derved med til sprede skoven i Danmark.
 
Reder
Kragefugle bygger deres reder i toppen af træerne.
 
 Allike
Kragefugle er kloge fugle. Og alliken ligner også en lille, klog gammel mand.
Foto: Jan Skriver, Dansk Ornitologisk Forening.
 

Kragefuglene og jagt

Krager, husskader og råger
Det er kun kragen og husskaden der må jages, de andre er fredede. Dog reguleres der hver år et stort antal råger. Det er ungerne, der skydes i maj måned, når de kommer ud på grenene.
 
raage11_400p.jpg
Råger er nogle af de fugle der må reguleres - dvs. at man skyder nogle af ungerne om foråret før de flyver fra reden, for at der ikke kommer for mange råger.
Foto: Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Århus.