Hvem ejer de danske skove?

Her kan du læse, hvem der ejer de danske skove.
Børn i forårsskov. Foto: Christina Gejel Nielsen.

Hvem ejer vores skove
Knap 70 % af skovene i Danmark er ejet af private. Andelen af offentlig skov er lav i Danmark og Norden, hvis man sammenligner med resten af Europa.

Her kan du se, hvem der ejer de danske skove:

  • 46 % af skoven er ejet af private
  • 23 % af skoven er ejet af fonde, selskaber og foreninger - og altså også i en form for privat eje
  • 31 % af skoven er ejet af det offentlige. (Heraf ejer Staten 82 % og kommuner, amter og Folkekirken tilsammen 18 %)

Danske skovejendomme
Der er omkring 20.000 skovejendomme i Danmark. Nogle er store - og nogle er små.

  • Der er 18.000 små skovejendomme på mindre end 20 hektar. De udgør tilsammen 17 % af skovarealet.
  • Der er 130 ejendomme, der har mere end 500 hektar skov. De udgør tilsammen 50 % af skovarealet.