Børn og Træer

Plant træer - og følg dem i n/t fra 1. til 6. klasse med udeundervisning tre-fire gange om året. Find Skoven i Skolens grundbog som 23 forløb, gratis pdf eller bog.
Børn og træer - Plant træer. Tegning: Eva Wulff.

Natur/teknologi i naturen

Børn og Træer er Skoven i Skolens grundbog til natur/teknologi i naturen. Materialet flytter en del af undervisningen ud i det fri og giver eleverne mulighed for at udforske skoven og træet. Grundiden er enkel: Eleverne planter et træ i 1. klasse og følger det gennem hele natur-teknik forløbet med undervisning ude tre-fire gange om året. Bøgerne kan også bruges uden træplantning.

Du kan finde Børn og Træer her i form af:
 • 23 kapitler lagt ud som selvstændige forløb
 • Bøger som gratis pdf-filer
 • Bøger på papir
bt-kap12_0.jpg
 
Temaer
Børn og Træer består af 23 kapitler, som behandler 23 centrale temaer i natur/teknologi. De kan bruges uafhængigt eller i sammenhæng. Du kan finde kapitlerne her som selvstændige forløb - med elevark som eleverne selv kan læse og kopiark til brug i klassen og i naturen.

For 1. - 3. klasse:
For 4. - 6. klasse
Natur/teknik + dansk og matematik i skoven
Børn og Træer tager udgangspunkt i skoven, men kommer bredt rundt om faget natur/teknologi. Samtidig inddrages dansk og matematik som værktøjsfag. Bøgerne indeholder et væld af ideer til en undervisning, der kobler inde og ude.
 
bt-kap17_0.jpg

Billige bøger - og gratis PDF

I 2012 overtog Skoven i Skolen restlageret af Børn og Træer-bøger fra Forlaget Alinea. Vi sælger bøgerne billigt, så længe lager haves. Se priser nedenfor. Oven i prisen skal lægges moms + porto + 100 kr. i ekspeditionsgebyr - for det tager tid at pakke og fakturere.
 
3 bøger
Børn og Træer består af:
  Begge elevbøger er flergangsbøger med viden formidlet for børn og fine tegninger. Bøgerne kan suppleres med materialer på www.skoven-i-skolen.dk.
   

  bt-kap14_0.jpg
   

  Anmeldelse

  Børn og Træer blev anmeldt i marts 2007 i Folkeskolen. Du kan læse anmeldelsen her:
   
  Anmeldelse af Børn og Træer 1.-3.klasse og 4.-6. klasse
   
  Anmeldt af: Steen Ehlers for bladet "Folkeskolen" på www.folkeskolen.dk marts 2007
   
  I mange undervisningsmaterialer til natur/teknik er det ambitionen at dække et helt års undervisning med én og samme elevbog - der så også på hvert klassetrin præsenterer en bred vifte af fagets forskellige emner.
   
  I dette materiale er det et bærende princip, at eleverne faktisk kan beskæftige sig med samme overordnede tema en hel bog igennem og således komme i dybden gennem lang tids arbejde med "Børn og Træer".
   
  De to elevbøger er beregnet for 1.-3., henholdsvis 4.-6. klassetrin. Tegninger og fotos balancerer fint med den overskuelige tekst; indholdssiden byder på en sober behandling af mange emner, og der er som lovet i lærervejledningen noget (meget!) for både "hånd og ånd": Vi bruger træ, små dyr i skoven, træer og fugle, træer og fotosyntese - for blot at nævne nogle få overskrifter. Over hundrede kopiark tjener til uddybning af fagligheden, ligesom der på hver side i bøgerne er angivet en kode, så man på nettet kan søge endnu flere oplysninger.
   
  Det kribler - ikke bare i skovbunden, men formentlig også i fingrene på mange lærere, der nok har haft lysten og interessen, men måske ikke den faglige ballast til at gøre turen i skoven med ungerne til andet og mere end netop en skovtur. Det sidste skub kan den endnu tøvende få af en fyldig lærervejledning. Her kunne de indledende begrundelser for udeundervisning, med den ikke ualmindelige sammenblanding af "læringsstil" og "intelligens", sagtens have været udeladt. For dette materiale må da nærmest sælge sig selv?
   
  Om materialet 
  Forfatter: Malene Bendix, Arne Bjerrum og Steen Erik Nielsen
  Børn og træer 1.-3. klasse: 28 sider, 141,25 kroner. Klassesæt, 25 stk: 3.037,50 kroner Børn og træer 4.-6. klasse: 44 sider, 141,25 kroner. Klassesæt, 25 stk: 3.037,50 kroner Lærervejledning: 272 sider, 1.012,50 kroner
  Serie: Skoven i Skolen
  Forlag: Alinea

  bt-kap6_0.jpg

  Gratis træer

  Skoler kan kontakte Naturstyrelsens lokale enheder og høre om mulighederne for at få lov at plante træer i forbindelse med skovrejsning på Naturstyrelsens arealer. Det er forskelligt hvor meget skovrejsning, der finder sted i de forskellige enheder. Men spørg den lokale enhed om mulighederne for at finde træer, arealer til træplantning og evt. hjælp til plantning fra naturvejledere eller skovfogeder.
   
   
  Hvis I ønsker at plante på andre arealer, skal skolen selv få fat på træerne. Køb i en planteskole, få af kommunen - eller dyrk selv små træer fra frø. Det kan være, at Skoven i Skolen igen får mulighed for at dele træer ud i forbindelse med Genplant Planeten 2015, 16 og 17.
   
   bt-kap19_0.jpg
   

  Hvorfor planter vi træer

  Folketinget besluttede i 1989, at vi skal fordoble det danske skovareal fra cirka 11 til cirka 22 procent i løbet af en trægeneration. Årsagerne er mange - her er i kort form en række gode grunde:
  • Træer giver glæde, viden, sundhed og miljø til børn og voksne
  • Træer giver plads til mange forskellige dyr og planter
  • Træer beskytter grundvandet
  • Træer renser luften
  • Træer optager CO2 og modvirker klimaforandringer
  • Træer modvirker jorderosion
  • Træer giver træ til huse, møbler og papir
  • Træer giver brænde og varme
  • Træ er en CO2-neutral energikilde

   

  Fælles Mål i natur/teknik består bl.a. af Trinmål efter 2. klasse, 4. klasse og 6. klasse. Nedenstående matricer giver et overblik over hvilke Trinmål der arbejdes med i de 22 kapitler i Børn og Træer.

  Børn og Træer strækker sig over hele natur/teknikforløbet fra 1. klasse til 6. klasse. Hvert år arbejdes ude 3 – 4 gange.

   

  Dreng planter

   

  Hvad lærer man af at plante et træ - og følge det gennem 6 års natur-teknik i naturen, med ekskursioner ud i verden 3 - 4 gange om året? Foto: Malene Bendix.


  Trinmål efter 2. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold

   

  Den nære omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  1: Lær træerne

  at kende

  2: Plant et træ

  3: Træ-ernes

  frø og frugter

  4: Hold varmen

  i vinter-

  skoven

  5: Små dyr 

  i skoven

  6: Vi bruger 

  træ

  7: Bål, kniv

  og færdsel i skoven

  Sortere materialer

  og stoffer efter

  egne kriterier og

  enkle givne kriterier 

  X X XXX

  Demonstrere

  ændringer af s

  toffer og materialer,

  bl.a. smeltning og

  opløsning

     X XX

  Beskrive

  lokalområdet

  for andre

  (X)(X)(X)(X)(X) (X)

  Undersøge

  hverdags-

  fænomener,

  hverunder farver,

  lys og tyngdekraft

  X(X)XX  X

  Beskrive udvalgte

  dyr og planter

  XXXXX  

  Kende de natur-

  områder, hvor

  navngivne planter

  og dyr lever

  XXXXX X

  Kende menneskets

  sanser

  X(X)(X)(X)(X)(X)(X)

  Undersøge enkle

  kropsfuntioner,

  hverunder

  bevægeapperatet

  X(X)(X)X(X)(X)(X)

  Give eksempler på

  forhold, der har

  betydning for

  deres egen

  sundhed, her-

  under søvn, mad

  og trivsel

  X XX  X

  Anvende vigtige

  regler for god

  hygiejne

         

  Kende forhold,

  der karakteri-

  serer de

  forskellige

  årstider

  XXXXX  

  Undersøge

  enkle forhold

  vedrørende

  vejret

  (X)*(X)*(X)*(X)*(X)* (X)*

        
  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.

   

   

  Den fjerne omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  1: Lær

  træerne

  at kende

  2: Plant et træ

  3: Træ-

  ernes

  frø og frugter

  4: Hold

  varmen

  i vinter-skoven

  5: Små

  dyr i skoven

  6: Vi

  bruger træ

  7: Bål, kniv

  og færdsel i skoven

  Fortælle,

  hvordan dyr

  præsenteres

  i medierne

     (X)(X)  

  Kende dyr

  og planter

  fra forskellige

  naturområder

  XXXXX (X)

  Fortælle om

  årstider, sol

  og måne samt

  ændringer i

  længde på

  dag og nat

  (X)(X)(X)(X)(X) (X)

   

       

  Menneskets samspil med naturen

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  1: Lær

  træerne

  at kende

  2: Plant et træ

  3: Træ-

  ernes

  frø og frugter

  4: Hold

  varmen

  i vinter-skoven

  5: Små

  dyr i skoven

  6: Vi

  bruger træ

  7: Bål, kniv

  og færdsel i

  skoven

  Tage hensyn

  til planter, dyr

  og natur og

  vise det

  gennem egen

  adfærd

  XXXXX X

  Give eksempler

  på livsnødven-

  dige ressourcer,

  der indgår i

  deres dagligdag

   X X XX

  Fortælle om,

  hvordan

  samfundet

  håndterer

  nødvendige

  ressourcer,

  herunder

  vand og affald

       X 

     Arbejdsmåder og tankegange

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

   

   

  1: Lær

  træerne

  at kende

  2: Plant et træ

  3: Træ-

  ernes

  frø og frugter

  4: Hold

  varmen

  i vinter-skoven

  5: Små

  dyr i skoven

  6: Vi

  bruger træ

  7: Bål, kniv

  og færdsel i

  skoven

  Stille enkle

  spørgsmål

  og forudsige

  forløb ud fra

  iagttagelser,

  oplevelser

  og mindre

  undersøgelser

  XXXXXXX

  Udføre enkle

  forsøg og

  eksperimenter

  i klassen,

  laboratoriet,

  naturen og

  lokalsamfundet

  XXXXXXX

  Beskrive enkle

  fænomener,

  bl.a. et frøs

  spiring og lys

  i en pære

  XXXXXXX

  Bygge enkle

  modeller af

  konkrete

  genstande

       XX

  Anvende

  enkelt udstyr,

  herunder

  termometer,

  lup og ketcher

  X**X*X*X* *

  Bruge værktøj

  som hammer og s

  kruetrækker

   X XXXX

  Indsamle,

  ordne og

  kategorisere

  efter enkle

  iagttagelser

  X(X)X(X)X(X) 

  Kende vigtige

  navne og enkle

  grundlæggende

  faglige begreber 

  XXXXXXX

  Formidle egne

  resultater og

  erfaringer, bl.a.

  gennem tegning,

  fortælling og

  dramatisering

  XXXXXXX

  Indtaste og

  ordne enkle

  data

    X X  


  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber. 

   

   

  Trinmål efter 4. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold

   

   

  Den nære omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  8: Dyr og

  dyrespor i

  skoven

  9: Lav papir

  10: Træernes

  blomster

  11: Træer,

  blade og

  mangfoldighed

  12: Fæld et træ

  og se på ved 

  13: Træer

  om vinteren 

  14: Se på blomster

  Ordne

  materialer

  og stoffer

  efter faglige

  kriterier

  X XXXXX

  Beskrive

  fænomener

  som lys, lyd

  og bevægelse

  (X) (X)(X)(X)(X)(X)

  Skelne mellem,

  om resultatet af

  en forandrings-

  proces er

  endelig eller

  reversibel

  (X)(X)(X)(X)X(X)(X)

  Beskrive hverdags-

  fænomener,

  herunder

  elektricitet og

  magnetisme

         

  Redegøre for

  karakteristiske

  træk ved lokal-

  området, som

  det fremtræder

  i dag

  X XXXXX

  Redegøre for,

  hvorledes lokal-

  området har

  ændret sig

     X   

  Beskrive planter

  og dyr samt

  deres levesteder

  X XXXXX

  Redegøre for

  sammenhængen

  mellem planter

  og dyrs bygning,

  form, funktion

  og levested

  X XXXXX

  Fortælle om

  menneskets sanser

  og kropsfunktioner,

  bl.a. åndedræt og

  fordøjelsessystem

  (X)   (X)  

  Beskrive enkle,

  vigtige regler

  for sund levevis

  (X) (X)(X)(X)(X)(X)

  Bruge enkle

  fagudtryk i

  beskrivelsen af vejriagttagelser 

  (X)* (X)*(X)*(X)*(X)*(X)*

  Anvende enkle

  måleinstrumenter

  til undersøgelse

  af vejret

  (X)* (X)*(X)*(X)*(X)*(X)*

   

  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.

   

   

  Den fjerne omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  8: Dyr og

  dyrespor i

  skoven

  9: Lav papir

  10: Træernes

  blomster

  11: Træer,

  blade og

  mangfoldighed

  12: Fæld et træ

  og se på ved 

  13: Træer

  om vinteren

  14: Se på blomster

  Beskrive

  menneskers

  levevilkår i

  andre kulturer

  set i forhold

  til egne leve-

  vilkår

         

  Give eksempler

  på, hvordan

  naturkatastrofer

  indvirker på

  planter, dyr

  og menneskers

  levevilkår

     X   

  Give eksempler

  på, hvordan

  medier formidler

  viden om

  naturen

  (X) (X)(X) (X)(X)

  Beskrive dyr

  og planter fra

  forskellige

  naturområder

  X XXXXX

  Give eksempler

  på menneskers

  levevilkår forskellige

  steder på jorden

         

  Kende

  forskellige

  landskabstyper

  X XXXXX

  Kende alment

  geografisk

  navnestof fra

  regioner og

  stater i vores

  egen del af

  verden

         

  Kende

  geografiske

  forhold, der er

  karakteristiske

  for udvalgte

  regioner og s

  tater i vores

  egen verdensdel

         

  Kende månens

  bevægelser

  omkring jorden

  og jordens

  bevægelse

  omkring solen

  og forbinde

  dette med

  oplevede

  dagligdags

  fænomener

  (X) (X)(X)(X)(X)(X)
  Give eksempler på, hvordan organismer opfylder deres livsbetingelser forskellige steder på jordenX XXXXX


   


  Menneskets samspil med naturen

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

   

   

  8: Dyr og

  dyrespor i

  skoven

  9: Lav papir

  10: Træernes

  blomster

  11: Træer,

  blade og

  mangfoldighed

  12: Fæld et træ

  og se på ved 

  13: Træer

  om vinteren

  14: Se på blomster

  Give eksempler

  på natur-

  anvendelse og

  naturbevarelse

  lokalt og globalt

     XX  

  Give eksempler

  på samfundets

  anvendelse og

  udnyttelse af

  teknik

   X XX  

  Beskrive forskelle

  og ligheder på

  redskaber og

  apparaters

  udformning og

  anvendelse til

  forskellige tider

   X  X  

   

   

  Arbejdsmåder og tankegange

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  8: Dyr og

  dyrespor i

  skoven

  9: Lav papir

  10: Træernes

  blomster

  11: Træer,

  blade og

  mangfoldighed

  12: Fæld et træ

  og se på ved

  13: Træer

  om vinteren

  14: Se på blomster

  Stille spørgsmål

  og fremsætte

  hypoteser på

  baggrund af

  iagttagelser,

  oplevelser

  og mindre

  undersøgelser

  XXXXXXX

  Gennemføre og

  beskrive enkle

  undersøgelser

  og eksperimenter

  XXXXXXX

  Vælge mellem og

  arbejde med

  forskellige

  undersøgelses-

  metoder

  X XXXXX

  Bygge modeller

  og enkle apparater

      X  

  Anvende udstyr,

  bl.a. kort og

  globus

  (X) (X)(X)(X)(X)(X)

  Kategorisere

  resultater af

  undersøgelser

  X XX XX

  Benytte navne-

  stof, fagudtryk

  og enkelt fagsprog

  XXXXXXX

  Formidle egne

  undersøgelser

  og eksperimenter,

  bl.a. gennem

  tekst, grafisk

  fremstilling,

  foredrag og

  dramatisering

  XXXXXXX

  Opsamle og

  ordne enkle data

  og informationer

  X XX XX

   

   

  Trinmål efter 6. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold

   

   

  Den nære omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  15: Føde-

  kæder i

  skoven

  16: Træer

  og fugle

  17: Træer

  i kunst og

  eventyr

  18: Lev

  i skoven

  19: Træer

  og foto-

  syntese

  20: Design

  i træ

  21: Mere 

  skov i

  Danmark

  22: Plant

  træer for

  fremtiden

  23: Mål

  vejr

  Udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne   X X   
  Give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen    XX   
  Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktions-processer fra hverdagen      X  
  Beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved lokal-området og sammenligne med områder, der har en anden strukturXX X  XX 
  Beskrive og redegøre for, på hvilken måde lokalområdet har ændret sigXX X  XXX
  Komme med forslag til, hvorledes lokalområdet kan udvikle sigXX X  XX 
  Beskrive sammenhænge mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemerXX  X XXX
  Sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasningXX  X XXX
  Diskutere forskellen på det levende og det ikke-levende(X)(X)  (X)  (X)(X)
  Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der påvirker disse, som kost og motion    (X)    
  Begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed    X    
  Sammenligne egne observationer med en vejrudsigt(X)*(X)* (X)*(X)*   X
  Fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider(X)(X) (X)(X)    

   

  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.

   

   

  Den fjerne omverden

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  15: Føde-

  kæder i

  skoven

  16: Træer

  og fugle

  17: Træer

  i kunst og

  eventyr

  18: Lev

  i skoven

  19: Træer

  og foto-

  syntese

  20: Design

  i træ

  21: Mere 

  skov i

  Danmark

  22: Plant

  træer for

  fremtiden

  23: Mål

  vejr

  Redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne forhold(X)(X)(X)(X)  X X
  Redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig(X)(X)(X)(X)  X X
  Redegøre for årsager til naturkatastrofers opståen      X  
  Forholde sig til mediernes fremstilling om naturfaglige forhold ud fra egen videnXX  X XXX
  Redegøre for, hvorledes naturkatastrofer indvirker på dyr og menneskers levevilkår(X)(X)  (X) X  
  Beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkårXX XX XXX
  Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden         
  Knytte sammenhænge mellem oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer   X     
  Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter      (X)  
  Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele         
  Sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele      (X)  
  Kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle, tidevand         
  Kende hovedtræk af jordens og livets udvikling         
  Beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og naturlig udvælgelse(X)(X) (X)(X) (X)(X)(X)

   


   
  Menneskets samspil med naturen

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  15: Føde-

  kæder i

  skoven

  16: Træer

  og fugle

  17: Træer

  i kunst og

  eventyr

  18: Lev

  i skoven

  19: Træer

  og foto-

  syntese

  20: Design

  i træ

  21: Mere 

  skov i

  Danmark

  22: Plant

  træer for

  fremtiden

  23: Mål

  vejr

  Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen(X)(X) (X)(X)    
  Redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil      XX 
  Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkårX  XX XX 
  Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening(X)     X  
  Give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår, herunder transport og landbrug      X  
  Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses.X     X  

   

   
  Arbejdsmåder og tankegange

   

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

   

   

  15: Føde-

  kæder i

  skoven

  16: Træer

  og fugle

  17: Træer

  i kunst og

  eventyr

  18: Lev

  i skoven

  19: Træer

  og foto-

  syntese

  20: Design

  i træ

  21: Mere 

  skov i

  Danmark

  22: Plant

  træer for

  fremtiden

  23: Mål

  vejr

  Stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelserXXX XXXXX
  Planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakterXX  X XXX
  Sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler, bl.a. om opløsning, fordampning og magnetismeXX  X  XX
  Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt (X) (X) X  (X)
  Vælge og benytte relevant udstyrXX XXX XX
  Bruge relevante hjælpemidler som mikroskop og indikatorer    X    

  Opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter
  XXX XXXXX
  Benytte fagsprog og anvende abstrakte begreberXXXXXXXXX
  Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatiseringXXX(X)XXXXX
  Give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre steder fraXX  XXX X
  Opsamle, ordne og formidle data og informationerXXXXXXXXX