Hvordan er træarterne fordelt i Danmark?

Hvilket træ fylder mest i de danske skove? Her kan du se hvordan træ-arterne er fordelt i skovene.
Bøgetræer

Løvskov og nåleskov 

I Danmark har vi skove med to forskellige slags træer – løvtræer og nåletræer. Fordelingen mellem løvskov og nåleskov er sådan her:

I de sidste 100 år har løvskovens størrelse været næsten konstant. 140.000 hektar. Man regner med at arealet med løvskov vokser de næste år. Arealet med nåleskov er vokset de sidste 100 år og det fortsætter nok – selvom væksten i nåleskov ikke bliver så stor som væksten i løvskov.

Fordeling af træarter
Her kan du se hvordan træarterne var fordelt i de danske skove i 1990:

  • 41 % af skovarealet er dækket af rød- og sitkagran
  • 19 % af skovarealet er dækket af andet nåletræ
  • 17 % af skovarealet er dækket af bøg
  • 10 % af skovarealet er dækket af andet løvtræ
  • 5 % af skovarealet er dækket af juletræer og klippegrønt
  • 1 % af skovarealet er midlertidigt ubevokset
areal_artsudvikling.gif
Artsudvikling. Her kan du se hvordan træarterne har fordelt sig de sidste 120 år.