I naturen kan vi hente energi

Skov, grønne områder og anden natur har en positiv effekt på humøret, er afstressende og godt for helbredet. Det skaber trivsel og giver fornyet energi.
Piger hopper og er glade

Skoven - en oplader af energi

Skoven er fyldt med energi. Træerne optager solens energi, der er masser af føde og det er den naturtype, hvor der lever flest arter af dyr og planter.  
 
Men skoven er meget mere end det. Skovens natur er som en oplader, hvorfra der kan tankes energi. Skoven er et stykke natur, hvor vi som mennesker kan bruge energi og få energi. 
Den giver gode muligheder for at vi kan komme ud at bevæge os, vi kan lære om naturen igennem skoven, få oplevelsen af ro og fordybelse, smukke naturoplevelser og en masse andet godt.
 

Skoven bliver besøgt af mange

Samlet set besøger ca. 70 millioner voksne danskere de danske skove hvert år. Dertil kan lægges et stort antal af børn, som også besøger skoven i forbindelse med eksempelvis skole, børnehave, fritidsaktiviteter og meget andet.
 
Vi er altså mange, som deles om skoven og dens forskellige tilbud, og uanset om det handler om en gå - eller løbetur, undervisning i skoven eller på tur med spejdergruppen, får vi noget tilbage i form af naturoplevelser, motion, bevægelse og sundhed. Alt sammen noget som er godt for krop og sind og giver energi i en travl hverdag.
 
Skoven giver en god ramme for alle de mange aktiviteter som kan bidrage til at få tanket mental energi og skabe trivsel.  Mange forskellige brugergrupper har nytte af skoven som kulisse. Her er blot nogle af de brugergrupper, som kan ses i skoven:
 • Orienteringsløbere
 • Folk der går tur
 • Skovens ansatte
 • Ornitologer (ved en masse om fugle)
 • Entomologer (interesserer sig for insekter)
 • Vandrere
 • Jægere
 • Naturvejledere, lærere og pædagoger
 • Løbere
 • Ryttere
 • Mountainbikere
 • Skovbørnehaver
 • Skoler som bruger skoven til undervisning (udeskoler)
 • Folk som interesserer sig for kulturminder
 • Spejdere
 • Folk som plukker svampe
 • Botanikere (ved alt muligt om planter)


Skoven virker afstressende

Der er lavet flere nationale og internationale undersøgelser, som viser, at skov, grønne områder og anden natur har en positiv effekt på humøret, er afstressende og godt for helbredet. Uanset om man er rask eller ramt af stress, kan ophold i skov og anden natur have en helt særlig indflydelse på vores trivsel.
 
Fire opfattelser af hvorfor naturen påvirker vores trivsel, positive følelser og kan virke afstressende:
 • Som mennesker er vi udviklet til at bevæge os – det er godt for muskler og led, kan give os et fysisk og psykisk velbehag, er sundt for kroppen og styrker trivslen. Skov og natur er det perfekte sted med plads og muligheder for bevægelse.
 • Skov og anden natur er ligeledes et sted, hvor vi i fritiden kan dyrke stilheden i en hektisk hverdag, lære om eksempelvis dyr og planter eller være i fællesskaber og sociale relationer med venner og familie på tidspunkter og i et miljø, som ikke stiller krav til os.
 • Nogle forskere mener, at det skyldes, at vi som mennesker rent udviklingsmæssigt er en del af naturen, vi føler os trygge med dens lyde, farver m.m. og har derved let ved at slappe af. Naturen er - modsat bymiljøet - vores naturlige fundament, da vi fra tidernes morgen selv er en del af den.
 • I skoven skal vi ikke hele tiden forholde os til omgivelserne, men kan slappe af og nyde de indtryk skoven giver. Forskning tyder nemlig på, at det er forskelligt, hvordan vores hjerne bearbejder de oplevelser og indtryk den får fra henholdsvis natur og by. De taler om, at vi har to former for opmærksomhed. Den styrede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed.
Den styrede opmærksomhed i bylivet
I bylivet er den styrede opmærksomhed særdeles aktiv og bearbejder indtryk i forhold til arbejdsliv, pligter, krav, ansvar, planlægning, beslutninger og et væld af sanseindtryk som kræver vores opmærksomhed i større eller mindre grad. Indtryk som bearbejdes tankemæssigt og sorteres i de dele af hjernen, som er sent udviklet. En sortering som kræver energi, hvilket gør, at hjernen kan blive træt og kan have behov for at hvile sig.
 
Den spontane opmærksomhed i naturen
I skov eller anden natur bruger vi i stor grad den spontane opmærksomhed, som aktiverer den del af hjernen, der har indflydelse på vore følelser. Indtryk som opleves i den sammenhæng bliver ikke sorteret, vi registrerer blot, hvad vi oplever helt spontant. Vindens susen, årstidernes skiften, duften af efterår, hjortespor, anemoner i skovbunden m.m. Vi kan nærmest indtage ubegrænsede sanseindtryk uden at hjernen trættes i den sammenhæng. De indtryk som vi oplever i skov og anden natur stiller altså ikke krav til bearbejdning af tanker på samme måde, som når vi bruger den styrede opmærksomhed i et bymiljø med opgaver, trafik m.m. 
 
Skov og anden natur som oplader af energi
En tur i skoven kan derfor mærkes, som om vi tilføres energi. Alt imens vi oplever og registrerer spontant, afslappes den del af hjernen, som kræver den styrede opmærksomhed og som i bylivet nogle gange kan gøre os mentalt trætte. Vi lades op.
 

Kilder

”Natur og sundhed – Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed”. Udgivet af Skov og Landskab
 
”Natur og grønne områder forebygger stress”. Udgivet af Skov og Landskab
 
”Motion i naturen”. Af Anne-Marie Olsen og Henriette Bjerre Tybjerg. Udgivet af Forlaget Frydenlund
 
”Danmarks nye skove”. Af Jørgen Nimb Lassen og Jørgen Bo Larsen. Udgivet af Landskabsværkstedet
 
”Fakta om friluftslivet i Danmark”. Udgivet af Friluftsrådet 2013