Rum-vægt (massefylde)

Et stykke træs rumvægt fortæller noget om hvor tungt det er i forhold til hvor meget det fylder.

Tænk dig et stykke træ – det er et stykke bøgebrænde. Du tager det op i din hånd og mærker at det er tungt. Tænk dig nu et andet stykke træ. Et stykke rødgranbrænde. Det har akkurat samme størrelse som bøgebrændet. Du tager det op i din anden hånd og mærker – det er ikke så tungt som bøgebrændet.

Du står altså der med et stykke brænde i hver hånd. Det ene er tungt. Det andet er let. Men de er lige store. Du mærker at bøg er tungere end rødgran. Og du mærker faktisk også at bøgs rumvægt er større end rødgrans.

Træets rum-vægt – eller densitet – fortæller hvor tungt træet er i forhold til hvor meget det fylder. Altså hvor tæt træet er pakket.
 

Hvad er der i træ

Et almindeligt stykke træ består af træmasse, vand og luft:

  • Der er træmasse i træ. Træmassen er det lysebrune du kan se når du kigger på et bræt. Det er lavet af forskellige stoffer med svære navne (cellulose, hemicellulose, lignin og forskellige bistoffer).
  • Der er vand i træ. Specielt når træet er friskt. Ofte tørrer man træet og fjerner på den måde så meget vand som muligt.
  • Der er luft i træ. Luften er svær at se, men måske kan du fornemme den som smalle pore-rum mellem de lange celler som træet består af.
     

Rum-vægt

Træets rum-vægt – eller densitet – fortæller hvor meget træmasse der er i forhold til luft i et tørt stykke træ. Helt præcist er rum-vægt eller densitet:

  • Antal kilo absolut tørt træ i forhold til kubikmeter (m3) absolut tørt træ. Enheden er kg/m3.
     

Bøgetræs rum-vægt

Hvis du tager et stykke træ og tørrer det og maser det sammen så der hverken er vand eller luft i det, så vil det veje 1500 kg/m3 (det er 50% mere end vand) . Så kompakt er der ikke noget træ der er i virkeligheden.

Hvis du tager et stykke bøgetræ og tørrer det – men undlader at mase det sammen - så vil det veje 680 kg/m3. Bøgetræets rumvægt er altså kun cirka halvdelen af det kompakte træs rumvægt (680 kg/m3 mod 1500 kg/m3). Det betyder at halvdelen af det tørre bøgetræ må være træmasse (det er det der vejer) – og halvdelen må være luft (det vejer ikke noget).
 

Rum-vægt for andre arter

  • Verdens tungeste træ-art hedder pokkenholt. Det har en rumvægt på 1200 kg/m3. Det er altså meget kompakt og tungere end vand.
  • Verdens letteste træ-art hedder balsa. Det har en rum-vægt på 100 kg/m3. Det er mest luft.

Du kan se rum-vægt for andre træarter i tabellen om vedegenskaber (der er også noget om træarternes farve, styrke, hårdhed, holdbarhed m.m.).