Vedegenskaber

Her finder du en tabel over forskellige træarters farve, styrke, hårdhed, holdbarhed m.m.
skovbrug

Træ har forskellige egenskaber
Her finder du en tabel over forskellige træarters farve, styrke, hårdhed, holdbarhed og andre fysiske egenskaber. Tallene er gode, hvis du vil sammenligne de forskellige træarter - og lære lidt om, hvilken træart du kan bruge til hvad.

Forsøg med fejlfrit træ
Der er dog én ting du skal huske: Da man lavede forsøgene, brugte man små fejlfrie træklodser uden knaster og revner. Sådan er der ikke meget virkeligt træ der ser ud. I virkeligheden svinger træ meget i kvaliteten – også selvom det er samme art. Kvaliteten er afhængig af mange ting, f.eks.:

  • Hvordan er træet groet?
  • Var jordbunden god eller dårlig?
  • Fik træet lys nok?
  • Hvordan blev træet fældet, savet op, tørret osv. osv.

Træs kvalitet varierer derfor meget. Det skal du huske, når du kigger på tabellen med de meget præcise tal.

 Tabel 1: Løvtræ

 
Ask
Bøg
Eg
Elm
Heste-kastanje
Kirsebær
Brug
(fx)
Møbler, Gulve, Finér, Spån-plader
Møbler, Gulve, Finér, Papir, Træsko, Brænde
Skibe, Huse, Møbler, Gulve, Finér, Bundgarns-pæle
Gulve
Brænde
Møbler, Drejertræ, Fint snedkeri, Finér
Farve
(Kerneved)
Gul-hvidt
Lyst brunt
Grå-brunt
Rød-brunt
Hvidt
Gyldent brun
Rumvægt
(kg/m3)
650
680
650
640
 
570
Styrke
Stærkt
Stærkt
Stærkt
Middel
Svagt
Stærkt
Svind
(% v. tørring)
13
18
12
13
 
14
Holdbarhed
(ubehandlet
i fri luft)
Let forgænge-
ligt
Let forgænge-
ligt
Varigt
Varigt
 
Let forgænge-
ligt
Hårdhed
(kg/m2)
760
780
690
640
 
590
Elasticitet
(kg/cm2)
134
160
125
110
 
110
Bearbejdning
Let
Let
Middel
Svært
 
Let

 

Tabel 2: Løvtræ

 
Lind
Løn
Pil
Rød-el
Røn
Ær
Brug
(fx)
Billed-skæretræ, Drejertræ, Legetøj, Kul, Bast
Møbler, Gulve, Finér, Skuffer, Musik-nstrumenter
Kurve, Paller, Kasser, Spånplade
Træsko, Drejertræ, Modeltræ, Kryds-finér, Blindtræ
Tomstik, Kugler, Kegler, Billed-skæretræ, Drejertræ
Møbler, Gulve, Finér, Musik-instrumenter
Farve
(Kerneved)
Lys creme
Rød-gult
Lyst brunt
Rød-brunt
Brunt
Lys creme
Rumvægt
(kg/m3)
490
620
 
490
600
590
Styrke
Middel
Middel
Svagt
Middel
Stærkt
Middel
Svind
(% v. tørring)
15
12
11
12,6
 
11,5
Holdbarhed
(ubehandlet
i fri luft)
Let forgængeligt
Let forgængeligt
Let forgængeligt
Let forgængeligt
 
Let forgængeligt
Hårdhed
(kg/m2)
310
750
330
440
 
670
Elasticitet
(kg/cm2)
74
113
72
77
 
94
Bearbejdning
Middel
Middel
Middel
Let
Let
Let

 

 Tabel 3: Nåletræ

 
Lærk
Normannsgran
Rødgran
Skovfyr
Brug (fx)
Snedkertræ, Skibe, Finér, Spånplade, Facader
Juletræer, Klippegrønt, Bygnings-tømmer, Blindtræ, Violinbunde
Bygnings-tømmer, Papir, Spånplade, Juletræer
Bygnings-tømmer, Vinduer, Døre, Gulve, Møbler, Finér, Spånplade, Emballage, Papir, Brænde
Farve
(Kerneved)
Rød-gyldent
Grå-hvidt
Hvid-gult
Gul-brunt
Rumvægt
(kg/m3)
550
 
430
490
Styrke
Middel
 
Middel
Middel
Svind
(% v. tørring)
11,4
 
12
12
Holdbarhed
(ubehandlet
i fri luft)
Varigt
 
Let forgængeligt
Middel
Hårdhed
(kg/m2)
380
 
270
300
Elasticitet
(kg/cm2)
138
 
110
120
Bearbejdning
Middel
 
Let
Let

 

Tabel 4: Nåletræ

 
Sitkagran
Sølvgran
Taks
Thuja
Brug (fx)
Bygningstømmer, Papir, Spånplade, Årer, Flyvemaskine, Propeller, Tjære
Juletræer, Klippegrønt
Buer, Billedskærer-træ, Drejer-træ
Udendørs: Facader, Havemøbler, Hegn, Tagspån, Skibsmast
Farve
(Kerneved)
Lys creme
Rødgult
Rødbrunt
Lyse-brunt
Rumvægt
(kg/m3)
420
 
 
340
Styrke
Middel
Middel
Stærkt
Svagt
Svind
(% v. tørring)
12
 
 
7
Holdbarhed
(ubehandlet
i fri luft)
Let forgængeligt
Let forgængeligt
Varigt
Varigt
Hårdhed
(kg/m2)
350
 
Hårdt
300
Elasticitet
(kg/cm2)
110
 
Elastisk
79
Bearbejdning
Middel
Middel
 
Middel