Uddannelser i skovbruget

Vil du gerne arbejde i en skov? Her kan du læse om de uddannelser der kan give dig muligheden.
skovbrug

Uddannelser

Hvad vil du være? Hvis du gerne vil arbejde med skov, er her tre bud på forskellige uddannelser om skov.

Skovarbejder (Skov- og naturtekniker)
Hvis du gerne vil være skovarbejder, bliver du uddannet skov og naturtekniker på Skovskolen i Nødebo. Enten gennem en række kurser af 1-2 ugers varighed eller gennem den 3-årige skov- og naturteknikkeruddannelse. Det er en bred uddannelse med meget praktik i skoven undervejs. Blandt fagene er skovteknik, maskinlære, ergonomi, biologi og økonomi. Læs mere her.

Skovfoged (Skov- og landskabsingeniør)
Hvis du gerne vil være skovfoged, skal du tage en uddannelse som Skov- & Landskabsingeniører (det hed tidligere Skovtekniker). Skov- og landskabsingeniører bliver også uddannet på Skovskolen i Nødebo, som er en del af Københavns Universitet. Det tager 4 år hvoraf halvdelen er praktik i skoven. Hvis du ikke har erfaring som skovarbejder, begynder du med et 9 måneders adgangskursus. Uddannelsen kræver studentereksamen, kørekort og jagttegn. Læs mere her.

Bachelor i Naturressourcer
Naturressourcer er en naturfaglig uddannelse med samfundsvidenskabelige perspektiver. Vi har fokus på, hvordan vi bedst arbejder med og i naturen. Du kan specialisere dig i plantevidenskab eller miljøvidenskab, hvis du interesserer dig for planter, biologi og miljø. Eller vælg naturforvaltning eller miljøøkonomi, hvis du vil arbejde med forvaltning, lovgivning og økonomi på miljøområdet. Du kan bruge en bachelor i Naturressourcer som indgang til en kandidatuddannelse. Læs mere her.

Skovrider (Kandidat i skovbrugsvidenskab eller naturforvaltning)
Hvis du gerne vil være skovrider skal du tage en uddannelse som forstkandidat (cand. silv.) - eller det der i dag hedder kandidat i skovbrugsvidenskab eller kandidat i naturforvaltning. Uddannelsen foregår på Københavns Universitet. Det tager 5 år. Hvis du ikke har erfaring som skovarbejder, arrangeres 6-9 måneders praktik i skoven inden studiet. Uddannelsen kræver studentereksamen.

Uddannelserne kan bruges bredt
Skov- & landskabsingeniører og forstkandidater er traditionelt blevet ansat som henholdsvis skovfogeder og skovridere. Men nu bliver begge grupper i stadig højere grad ansat i stillinger uden for skoven. Det kan være indenfor forskning og udvikling, naturvejledning, landskabsforvaltning, parker og kirkegårde, gartneri, træindustri, handel eller entreprenørvirksomhed. Eller andre steder hvor uddannelsernes kombination af biologisk, økonomisk, administrativ og teknisk viden er værdifuld.