Solsort (Turdus merula)

Her kan du læse om solsorten og dens liv.
solsort

Klik på det du har lyst til at læse:

Vidste du

 • At solsorten for 100 år siden var en sky og bange skovfugl - men at den har vænnet sig så meget til os mennesker, at den i dag bor i de fleste haver - ja selv inde i storbyen - og i dag er vores mest almindelige fugl.  
   
 • At solsortens sang er meget smuk med klare, bløde fløjtetoner. Du kan let få den at høre i det tidlige forår og gennem hele sommeren.
   

Fakta om solsorten

Udseende
Solsorten er en drosselfugl. Den er rimelig stor - 25 cm - og kraftigt bygget. Halen er lang.
 
Hannen og hunnen er forskellige: 
 • Hannen er let at kende. Den er sort med orange næb og en orange ring omkring øjet.
 • De unge hanner er mat brun-sorte, næbet er sort og den har ingen orange ring.
 • Hunnen er mørkebrun. Dens underside er lidt lysere - og brystet er lidt brun-sort-plettet (så du kan se den er i familie med de andre drossel-fugle).
   

Fakta
Solsorten er den mest almindelige fugl i Danmark. Her kan du se lidt fakta om solsorten:

Solsorte-tabel   
Længde  25 cm
Vingefang  34 - 38 cm
Vægt   80 - 100 gram
Alder   5 - 10 år
Lever den alene, i par eller flok  Solsorten lever i familiegrupper
Trækfugl eller standfugl Nogle fugle er standfugle, mens andre trækker sydpå om vinteren. Samtidig får vi også vintergæster nordfra
Yngle-tid  Marts - august.
Hvor mange kuld unger  2 - 3 kuld
Hvor mange æg  3 – 5 blågrønne æg med brune pletter
Hvor lang tid ruger solsorten  13 dage (det er hunnen der ruger)
Hvor lang tid går der før unger er flyvefærdige ?  13 – 14 dage
Hvor lang tid går fra ungerne er flyvefærdige til de er uafhængige ?  2 – 3 uger

 

Solsortens liv

Føde
Det meste af året lever solsorten af smådyr, som regnorm, insekter og andre (f.eks. haletudser og småfisk). Men om vinteren spiser den mest frugter og bær.
 
Jagt-teknik
Måske har du set solsorten hoppe rundt på en græsplæne på jagt efter orm. Den skiftevis hopper - og stivner. Nogle gange lægger den hovedet lidt på siden, som om den lytter - og så farer den pludselig frem og hiver en orm op ad jorden. Man ved faktisk ikke, om solsorten kan høre regnormene nede i jorden - men det ser sådan ud.
 
Når solsorten søger føde, skraber den også tit med den ene fod i jorden, samtidig med at den søger efter føde med næbbet.
 

Solsorten får unger

Sang
Det er hannen der synger den smukke solsortesang. Han synger for at vise andre hanner, hvor hans territorium er - og for at tiltrække en hun. Du kan allerede høre de første strofer i februar - og så ved du at foråret er på vej. Hannen bliver ved at synge det meste af sommeren. Når ungerne er fløjet af reden om efteråret synger den mere dæmpet.
 
Måske kender du også solsortens advarsels-kald - altså den lyd den siger, når den bliver forstyrret og vil advare sine unger: Inde fra en busk kan du nogen gange høre et skrattende Tjink-tjink-tjink.
 
Rede og æg
Solsorten bygger en solid rede i en hæk eller en busk. Den forer reden med græs eller visne blade. Det er hunnen der bygger. Hannen hjælper med at samle grene og blade. Hunnen lægger 3 - 5 blågrønne æg med brune pletter i reden og ruger på dem i 13 dage. Hannen kan godt vogte æggene, mens hunnen får noget at spise - men det er hende der ruger.
 
aeg_solsort2_180508_300p.jpg
Her er en tom æggeskal af solsorteæg. Se den grønblå farve og de brune prikker.
Foto: Malene Bendix.
 
Når æggene er klækket hjælper hannen med at fodre ungerne.
 
Solsorten kan få 2 - 3 kuld unger på vingerne i løbet af en sommer. 
 

Solsortens udbredelse

Levested
Solsorten kan du møde i skove, i levende hegn, parker og haver overalt i Danmark. Den er den mest almindelige fugl i Danmark - og vi har over 2 millioner ynglepar. Efter solsorten kommer bogfinken.
 
I Danmark har vi både solsorten som ynglefugl - og også som trækgæst - og vintergæst.
 
Udbredelse i Europa
Solsorten er udbredt over næsten hele Europa.
 

Solsorten og mennesket

Solsortemad
Solsorten spiser alt muligt - så hvis du vil fodre den på foderbrættet, kan du give den både brød, fedt, frø og gamle æbler og pærer.
 
Samling af æggeskaller
Om foråret kan du finde skaller fra solsortens æg på jorden og lave en samling af æggeskaller.