Verdens skove – i tal

Læs om verdens skove. Du kan også finde en tabel, der viser verdens vigtige skovlande.
Verdenskort, hvor farvekoder viser hvor stor en del af et land, der er dækket af skov. se farvekoder i artiklen
 
 
Farvekoder der viser, hvor stor en procentdel af landets areal, der er dækket af skov
Farvekoder fra kortet der viser, hvor stor en del af et lands areal, der er dækket af skov.
 

Hvad er en skov

Der findes ingen klar definition på skov. FN’s landbrugs- og fødevareorganisation (FAO) definerer skov som landområder:

  • der er er større end 0,5 hektar,
  • bevokset med træer, som kan nå en højde på mindst 5 m på lokaliteten,
  • hvor trækronerne dækker mindst 1/10 af arealet,
  • og hovedanvendelsen af arealet ikke er landbrug.
     

Verdens skovareal bliver mindre 

Skovrydning
Verdens skovareal falder med ca. 0.5% (15 millioner hektar) om året på grund af rydningen af tropisk skov. (En hektar er 100 x 100 meter).

Europas skovareal stiger
I Danmark og Europa stiger skovarealet langsomt. Der bliver også mere træ i skovene: Kun ¾ af skovenes tilvækst i kubikmeter bliver fældet og brugt.

Tabel
Her kan du se en tabel, der beskriver verdens skove. Tabellens tal er offentliggjort af FAO i 1995 på baggrund af nationale statistikker for 1990.

Fordelingen af skov og træ er meget forskellig verden over. Fem lande - Canada, USA, Brasilien, Rusland og Kina - råder tilsammen over 55 % af verdens skove.

Tabel over verdens skove (FAO 1995).

 
 
Skovareal
(million hektar)
Skovareal
(% af landareal)
Hektar skov
pr indbygger
Stående træmasse
(m3 pr hektar)
Danmark
0,5
11 %
0,09
116
Sverige
24,4
60 %
2,85
107
Norge
8,7
28 %
2,05
71
Finland
20,1
66 %
4,03
85
Polen
8,7
28 %
0,23
165
Tyskland
10,5
30 %
0,13
266
Storbritannien
2,2
9 %
0,04
92
Irland
0,4
6 %
0,11
?
Holland
0,3
10 %
0,02
156
Frankrig
13,1
24 %
0,23
136
Østrig
3,9
47 %
0,50
257
 
 
 
 
 
Canada
247
27 %
9,32
116
USA
210
23 %
0,84
118
Brasilien
566
67 %
3,76
116
Ex Sovjetunionen
755
35 %
2,15
112
Kina
134
14 %
0,12
96
Japan
24 
66 %
0,20
118
Zaire
113
50 %
3,15
204
Indonesien
116
64 %
0,64
179
Australien
40
5 %
2,33
83
 
 
 
 
 
Verden i alt
3440
27 %
0,64
114