Avnstrup Shelter

Flyt din undervisning ud i Avnstrup shelteren i Bidstrup Skovene - og gå på opdagelse i skoven, på engen og ved de mange søer i området.
Avnstrup shelteren i Bidstrup Skovene. Foto: Naturstyrelsen.

Avnstrup shelteren

Avnstrup shelteren er et supergodt udgangspunkt for en skoledag i skoven. Shelteret blev bygget i 2018 af Naturstyrelsen og Red Barnet - og det er et af de første virkelig handicapvenlig shelters - som selvfølgelig kan bruges af alle. Shelteren er  er bygget sammen med et bålhus med ildsted, gril og bænke langs væggene.

For kørestolsbrugere
Bænkene er udformet så det er muligt at køre til med kørestol. Sovedelen af shelteren er indrettet med 2 skinner i loftet så det er muligt for bevægelseshæmmede at komme ind på sovepladserne. Man skal selv medbringe sejl til skinnesystemet. Sheltergulvet er desuden indrettet med en ekstra plade ved åbningen til overflytning fra kørestol til sheltergulv. Der er desuden monteret beslag inde i shelteren, så man kan opsætte hængekøjer. Sovepladserne er til 10-12 personer.

Undersøg Bidstrup Skovene

Shelteren ligger i kanten af skoven med udsigt ud over engene. Her er lidt viden om skovene.

Store Løvskove
Bidstrup Skovene ligger i 100 meters højde og er den statsejede del af det store midtsjællandske skovkompleks. Det bakkede, varierede skovlandskab indeholder både skove, overdrev, skovenge, moser og søer. Ud af bakkerne springer kilder og skovene gennemskæres af rene bække og åer. Området er dækket af en blanding af løvtræer, med bøg som den dominerende art, men du kan også se eg, ask, elm, ahorn og kirsebær. I tidens løb er der plantet en del gran i skoven, men det bliver i disse år fældet, da hele området bliver lagt om til urørt skov fra 2026. Den særlige flora og fauna er baggrund for, at skovområdet er udpeget til Natura 2000 område.

Historie
Bidstrup Skovene har en lang og spændende historie, som er afmærket i landskabet ved bl.a. landsbyer, lysninger, vejforløb og gærder. I middelalderen var Bidstrup Skovene Roskildebispens ejendom og skoven er opkaldt efter bispens borg; Bidstrup. Senere overgik skovene til kronen, og efter reformationen var skovvejen fra Roskilde til Haraldstad, kaldet Valdemarsvej, forbeholdt kongehuset og statsmagten.

Avnsø
Ca. 1 km fra Avnstrup shelteren finder I den rene sø Avnsø. En smuk 6-8 meter dyb badesø. Her er en badebro, skilte og borde og bænke, hvor I kan spise madpakker. Søen er blot et af eksemplerne på et stort dødishul i det bakkede terræn.

Grævlingen, hasselmusen og alle de andre dyr
Der er et rigt dyreliv i Bidstrup Skovene med fx rådyr, dådyr og krondyr. Du kan også opleve ræve, egern, mus og grævling. Den sky skovmår trives også i skovene. Går du en tur i Bidstrup Skovene kan du høre masser af sangfugle - og opleve rovfugle som bl.a. musvåge, spurvehøg og rød glente.

Bidstrup Skovenes mange vandhuller og søer er et godt levested for frøer og padder, som du kan høre kvække i forsommeren. Vådområderne vrimler også med sommerfugle, fx den sjældne engperlesommerfugl.

Hasselmusen er den mest berømte beboer i skovene. Den er på rødlisten over truede arter og Naturstyrelsen gør en særlig indsats for hasselmusen. Navnet snyder lidt. Hasselmusen er slet ikke en mus, men Danmarks eneste medlem af syvsoverfamilien.