Besøg på en tømmerhandel

Klassen besøger en tømmerhandel for at undersøge, hvad der foregår og hvilke varer der handles med.
tømmer

Formål

 • Eleverne skal først og fremmest opleve denne verden, hvor tal skjuler sig i alle varegrupper – enten som længdemål, vægtenheder eller rumfang.
 • Eleverne skal opmåle forskellige dimensioner og sammenligne - samt opleve forskellige måder at gruppere varesortimentet i.
   

Forberedelse

Dette forløb kan være opfølgning på et arbejde i skoven, hvor I følger træets vej fra dyrkning, fældning og videre frem mod endelig anvendelse.

Omvendt kan besøget selvfølgelig også være oplæg til et senere arbejde med træproduktion i danske skove – med udgangspunkt i en undren over, hvorfra træet på tømmerpladsen mon kommer…?

I skolen
Snak på skolen med eleverne om, hvad der mon sker i en tømmerhandel. I kommer nok hurtigt frem til, at man her kan købe træ. Men hvilken form har træet, og hvad bliver det brugt til? Hvem køber det og til hvad? Hvilke håndværkere er det især, som køber og bruger træ? Jeres snak kommer måske især til at handle om:

 • Hvor bruges der træ (se evt. forløbet Hvad er lavet af træ? (matematik 0. – 2. klasse))
 • Hvordan er træet savet ud fra savværket? Hvor mange forskellige former?
 • Hvor mange forskellige træarter kommer tømmeret fra?
 • Kommer alt træet fra danske skove?
 • Kan man købe andet end træ på tømmerpladsen? Hvor mange forskellige varegrupper er der?

Hvad vil I undersøge
I bør blive enige om at undersøge nogle konkrete forhold, som hjemmefra kan skrives op i skemaer. Eleverne skal være de aktive i formuleringen af spørgsmålene (de spørgsmål som du stiller til eleverne, skal hjælpe dem til at se mulighederne, og kvalificere deres spørgsmål). Sammen kommer I måske frem til spørgsmål som følgende:

 • Hvor langt er det længste stykke træ?
 • Hvor stort er det største stykke træ?
 • Hvor meget vejer det største stykke træ?
 • Hvor lidt træ kan man nøjes med at købe?
 • Hvor tykt kan man få rundt træ?
På tømmerpladsen
Gæt
Målinger
Elevnavne
 
 
Længste stkke træ (m)
 
 
Største stykke træ (m)
 
 
Største stykke træ vejer (kilo)
 
 
Mindste stykke træ (cm)
 
 
Tykkeste, runde træ (cm)
 
 
Osv osv.
 
 


Elever måler op
I de tilfælde, hvor det er muligt, skal eleverne selv måle for at få svar på deres spørgsmål. Bed dem om først at gætte og skrive deres gæt op - og så at måle og skrive målet op. Det vil skærpe deres fornemmelse for målene.

Aftale
Kontakt tømmerhandlen forinden og træf aftale om jeres besøg. Find også ud af hvilket tidspunkt, der vil være bedst, og undersøg muligheden for at få en medarbejder til at vise rundt og fortælle. I vil selvfølgelig ikke få formuleret alle relevante spørgsmål hjemmefra. Derfor skal du være meget opmærksom på, at eleverne på tømmerpladsen får formuleret deres spørgsmål udfra den direkte oplevelse.

Tag billeder
Tag mobiler med, så I kan tage billeder, som I senere kan bruge i fortællinger om besøget, f.eks. også regnehistorier, som I/du selv laver.
 

Sådan gør du

Rundvisning
På tømmerpladsen bliver I (forhåbentlig) vist rundt. Eleverne skal have mulighed for at stille og få svar på deres spørgsmål, og for selv at måle, men nok så vigtigt er selve oplevelsen af tømmerpladsen.

Mål op
Eleverne opmåler udvalgte stykker tømmer: Hvilket har den største omkreds (alle 4 sider). Det må i mange tilfælde frarådes, at eleverne selv opmåler længden på tømmer, der opbevares lodret stående, da disse ikke er til at håndtere for de små elever! Du og tømmerhandleren kan evt. lægge enkelte af de lange lægter ned, så eleverne kan prøve at måle store længder. Lad gerne eleverne gætte, før de måler op.

Farver
Gør eleverne opmærksomme på træ med forskellige farver: Hvorfor har træet den farve? Er det naturligt - eller er træet blevet behandlet? Hvor mange forskellige farver træ kan I finde?

Dufte
Gør også eleverne opmærksomme på tømmerets forskellige dufte. Hvor mange forskellige dufte kan de snuse sig frem til? Skriv op hvilket træ, der dufter forskelligt.

Køb træ
Som afslutning på besøget kan klassen f.eks. udsøge sig og købe nogle høvlede brædder i de rigtige dimensioner til at lave fuglekasser af.
 

Baggrund

I en almindelig dansk tømmerhandel kan man efterhånden købe alt til byggeri og anlægsarbejder, bl.a. også sand, grus, cement, tagplader, rør, mursten, fliser, mere eller mindre præfabrikerede småbygninger mm.

Tømmer
På tømmerpladsen kan man købe træ i form af tømmer, planker, brædder, lægter og lister. De fås i forskellige dimensioner - afhængig af om det er nåletræ eller løvtræ. På figuren nedenfor kan du se tværsnit af nogle forskellige dimensioner af nåletræ – og hvad de hedder.

Klik på tegning for at åbne den i et andet vindue
Tværsnit af nåletræ der er savet op. Nåletræet deles op i brædder, planker, tømmer og lægter. (Kilde: DS 146 og valg af træ. Træbranchens oplysningsråd 1991) Tegning: Eva Wulff

Lister
Der findes også en lang række forskellige lister. Du kan se tværsnit af de fleste af dem her. Listerne kan laves i forskellige slags træ.

Klik på tegningen for at se den i større format
Tværsnit af en masse forskellige slags lister. Klik på tegningen for at se den i større format.
(Kilde: Valg af træ, Træbranchens Oplysningsråd, 1991)
Tegning: Eva Wulff

Træsorter og plader
Normalt kan man købe træ af fyr, gran, bøg, eg, ask, birk mm. men også teak og andre eksotiske træsorter. Noget træ er høvlet, andet uhøvlet. Desuden spånplader, møbelplader, masonitplader, krydsfinerplader osv.

Farve
Farven på tømmeret kan groft inddeles i lyst træ (f.eks. fyr), grønt (trykimprægneret træ) og brunt (f.eks. teak).