Hvad er lavet af træ?

Find ting af træ i klassens omgivelser - og sorter dem.
Find træ i dine omgivelser. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Eleverne udforsker deres daglige omgivelser og finder ting som er lavet af træ. Tingene registreres med ord, tegninger og mobilfoto. Eleverne sorterer tingene i forskellige kategorier - og diskutere vores brug af træ i dag og tidligere.
 

Formål

Eleverne arbejder med optælling og sortering i kategorier.
 

Forberedelse

Tal om materialer
Snak med eleverne om materialer: Hvilke materialer vil de vælge at bruge, hvis de f.eks. skal bygge et legehus? En sæbekassebil? En drage?

Lad eleverne fortælle om hvilke forskellige materialer, som de mener, der er blevet brugt til fremstilling af skolen, genstande i klasseværelset m.m. Fokusér derefter på materialet træ… Bed eleverne om at medbringe weekendens høst af reklamer.
 

Sådan gør du

Undersøgelsens trin
Det vil være naturligt at begynde denne nutidige opdagelsesrejse i skolen/klasselokalet (A) og derefter udvide arbejdet til at omfatte hjemmet (B) og det omgivende samfund (C).

Derefter kan det måske være naturligt at undre sig over, om man altid har brugt træ til disse formål – eller om det var anderledes på bedsteforældrenes tid (eller tidligere) (D).

Registrering
I alle sammenhænge (ABCD) skal eleverne registrere ting og genstande, der er lavet af træ. Eleverne kan tegne tingene, tage billeder af tingene med deres mobiler og printe billederne ud, klippe billeder ud af reklamer eller skrive genstandens navn (evt. på selvklæbende notespapir, som nemt kan sættes og flyttes på tavlen).

Eleverne skal sortere tegninger, billeder og navnesedler i kategorier – hvilke kategorier bliver man enige om i klassen. Resultater optælles og kan evt. anskueliggøres i skemaer eller diagrammer.

A. Find træ på skolen
Efter at have talt med eleverne om skolebygningen og genstandene i klasselokalet, og hvad alt dette er fremstillet af, går eleverne i små grupper på jagt i lokalet efter alle genstande som er lavet af træ. De tegner eller skriver genstandenes navne på små sedler og tager billeder af dem.

Når registreringen af træting på de små sedler er færdig, snakker klassen sammen om hvilke ligheder og forskelle der er mellem det registrerede. Eleverne bliver enige om en række grupper at fordele genstandene (sedlerne) i. Sedler med samme genstand hæftes sammen (man smider ikke en gruppes registrering ud).

Eksempel på skema :

Træting i klassen

Bygningen

Vinduer, paneler…

Klasseværelset

Stole, borde…

Elevting

Blyanter…

 

B. Find træting derhjemme
Eleverne får nu hjemmearbejde for: til næste dag, eller efter weekenden, skal hver elev notere, tegne eller fotografere genstande i hjemmet, som er fremstillet af træ. De skal hver registrere mindst 10 genstande lavet af træ.

Alternativt kan eleverne i skolen klippe træting ud af reklamer. Disse sorteres i grupper og antal i hver gruppe gøres op. Hvor mange flere eller færre er der i de forskellige grupper? Hvorfor er der ikke så mange ting af træ i f.eks. legetøjsgruppen?

Eksempel på diagram:

 

X

 

X

X

 

X

X

X

Køkkenredskaber

Møbler

Legetøj

 

C. Find ting af træ udenfor
Gå en tur i jeres lokalområde, både for at lære det nærmere at kende, men især for at registrere udendørs brug af materialet træ. I kan registrere, notere/tegne/fotografere på sedler (f.eks. i skovnotesbøger) og bagefter på skolen sortere og gøre antal op. 

D. Find ting af træ i fortiden
Inviter en bedstemor eller en bedstefar som kan fortælle om gamle dage, og om hvad der dengang var lavet af træ. I kan også besøge det lokale plejehjem og tale med nogle af de gamle mennesker der (ring og træf aftale). Hvis I har mulighed for at besøge et egnsmuseum som har gammelt udstyr fra husholdning, værksteder, landbrug er det også meget fint.

Som forberedelse til dette arbejde bør klassen på forhånd have besluttet, hvad eleverne især skal bemærke og notere/tegne/fotografere. Resultaterne fra gamle dage sammenlignes med klassens opgørelser fra deres egne hjem. Var der i gamle dage flere eller færre genstande, som var lavet af træ? Er der genstande, som slet ikke fandtes i gamle dage? Hvilke? Hvad er de lavet af? Var der genstande i gamle dage, som ikke findes mere?

E. Afslutning
Som afslutning på arbejdet kan eleverne f.eks. lave en lille udstilling med plancher, hvor de anskueliggør arbejdsprocessen og viser resultaterne af deres undersøgelser ved hjælp af tegninger, billeder og måske digitalfotos.
 

Baggrund

Synligt og usynligt træ
Nogle genstande af træ er lette at identificere, mens andre kan være sværere. De kan være hvis træet er skjult i en konstruktion eller er blevet forarbejdet til spånplade, møbelplade, krydsfinerpapir m.m.

Mange nye materialer, især dem som er baseret på fossile brændstoffer (olie), f.eks. plastik, har erstattet træ. Denne udvikling har især fundet sted i anden halvdel af det 20. århundrede og har til dels udspring i våben- og rumfartsindustrien.

I leksikonet har på hjemmesiden kan du finde en masse om træ og træanvendelse. Du kan finde de mest almindelige træarter og en del om, hvordan de bliver brugt i dag – og hvordan de blev brugt i gamle dage. Du kan også finde en tabel over de forskellige træarters vedegenskaber. Og du kan også finde noget om træ, der bliver brugt i bearbejdet form: spånplademøbelpladekrydsfinerpapir m.m.

Vi har ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.