Juletræet med sin pynt

Besøg en juletræsdyrker - og skriv en historie om juletræet fra frø til stue.
Lille normannsgran i vinterskoven. Foto: Malene Bendix.

Formål

 • at lære noget om træers vækst
 • at lære noget om erhvervsproduktion
 • at se hvor juletræer stammer fra
 • at beskrive en proces
   

Forberedelse

Aftale og plan
Lav en aftale med en juletræsproducent om at se, hvordan man dyrker juletræer. Det ideelle vil være at besøge juletræsplantagen flere gange:

 • om foråret når der plantes, gødskes og renholdes
 • i sensommeren når træerne mærkes
 • i november/december, når træerne fældes, nettes, læsses og køres bort
 • og så kan eleverne jo selv holde øje med juletræet juleaften
   

Sådan gør du

Forår
Besøg juletræsplantagen når der plantes, gødskes og renholdes om foråret. Få ejeren, eller den der passer træerne, til at forklare hvordan de dyrker juletræerne - og gå selv rundt og se hvad der sker. Måske kan I selv få lov til at hjælpe med at plante, sprede gødning med hånden og trække ukrudt op.

Tegn og noter, hvad det er der sker.

Hjemme i klassen kan I lave små (jule)kort, hvor I tegner og fortælle om de forskellige ting I har oplevet.

Sensommer
På samme måde kan I besøge plantagen igen i august/september hvor træerne er mærket, og hvor der spredes salpeter-gødning. På dette tidspunkt er der sikkert stadig ukrudt der kan rykkes op.

Hjemme i klassen laver I flere små kort og tegner og fortæller om jeres oplevelser, og juletræets liv.

Vinter
Naturligvis skal I også besøge plantagen ind under jul, når træerne skal fældes, puttes i net, køres ud til vejen og læsses på lastbiler. I skal have et træ med hjem i klassen. Træet kan I pynte med alle de små kort med tegninger og beskrivelser af jeres oplevelser i juletræsplantagen.
 

Baggrund

Juletræer i Danmark
Danmark producerer hvert år 8-10 millioner juletræer. Langt de fleste eksporteres og Danmark er hermed verdens største eksportør af juletræer.

Juletræets alder
Et juletræ plantes, når det har stået i planteskolen 3-4 år. Herefter står det 7-10 år i skoven, før det er stort nok til at blive solgt. Dvs. at et juletræ let kan være på alder med eleverne i f.eks. 2. - 3. klasse.

I kan finde frem til juletræets alder ved at tælle grenkransene – og lægge to til. Grantræer sætter nemlig en grenkrans om året. Men grenkransene fra de to første år af træets liv går til.

border=0


Find alderen ved at tælle grenkranse og lægge 2 til.
Tegning: Eva Wulff.

Hvordan dyrker man juletræer
Man planter oftest juletræer om foråret i april måned. Det første år får de ikke gødning, da de har næring nok med fra planteskolen. Men planter, der er plantet året før, skal have en lille smule gødning (så meget der kan ligge i en ølkapsel!). Det er en udmærket opgave for en skoleklasse at give hver plante i række sådan en portion.

De allerfleste juletræer bliver sprøjtet mod ukrudt, men der er også økologiske juletræer, hvor får spiser ukrudtet eller, hvor man fjerne ukrudt på anden måde. Her kan der være en opgave med at prøve et holde et areal rent manuelt.

De træer der skal sælges til jul mærkes om sommeren fra juli til september.

Man begynder at fælde træerne midt i november og de fleste træer til eksport er læsset og kørt væk i begyndelsen af december.

Læs mere om juletræer i Skoven i Skolens Leksikon under juletræer og under juletræer og pyntegrønt.

Forslag til videre arbejde
Læs H. C. Andersens 'Grantræet' højt for børnene.

Vi har ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.